Granö tutkimus- ja verkostoitumistyöpaja

Tutkimus- ja verkostoitumistyöpaja tohtorikoulutettaville

Teema: Tutkimuksesta tuotteiksi (From research to products)

Aika ja paikka: 22.–28.8.2021 Granö-keskus, Tartto (ma-pe työpäiviä + matkapäivät) HUOM! Ajankohta muuttunut!

Kohderyhmä ja osallistujakiintiö: viisi tohtorikoulutettavaa esim. luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan sekä lääketieteellisen tiedekunnan tohtoriohjelmista (virolaiset osallistujat: viisi tohtorikoulutettavaa).

Turun Yliopistosäätiö kustantaa TY:n tohtorikoulutettaville majoituksen aamiaisineen sekä matkat Turku-Tartto-Turku.

Työpajan vetäjät: professori Kalervo Väänänen (TY) ja Tarton yliopiston edustajat sekä vierailevat luennoitsijat.

Toteutus: asiantuntija-alustuksia, seminaarityöskentelyä jossa kukin osanottaja esittelee oman tutkimuksensa (yhteensä 20 t), verkostoitumistapaamisia, aikaa päivittäin myös oman tutkimuksen kirjoittamiseen.

Työpajan oppimistavoitteet:

  • tohtorikoulutettava on parantanut valmiuksiaan työskennellä monitieteisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä sekä reflektoida omaa tutkimusprosessiaan ja yhteistyötapojaan
  • tohtorikoulutettava on verkostoitunut alansa kollegoiden kanssa Tartossa/Virossa

Arvioitu työmäärä vastaa 3 opintopistettä. Työpajasta annetaan erillinen todistus.

Hakuprosessi: