Granö tutkimus- ja verkostoitumistyöpaja (Tartto, Viro)

Tutkimus- ja verkostoitumistyöpaja väitöskirjatutkijoille

HAKUAIKA 1.-20.2.2024

Teema: Language and Identity in the Changing Society

Preliminary program: Language and identity in the changing society

Aika ja paikka: 2.-6.4.2024 (2.4. ja 6.4. matkapäiviä) Granö-keskus (Villa Tammekann) Tartto, Viro

Kohderyhmä: kielen ja identiteetin suhdetta tutkivat väitöskirjatutkijat kaikista tiedekunnista

Osallistujakiintiö: viisi väitöskirjatutkijaa Turun yliopistosta ja viisi Tarton yliopistosta

Turun Yliopistosäätiö kustantaa TY:n väitöskirjatutkijoille majoituksen aamiaisineen sekä matkat Turku-Tartto-Turku.

Työpajan vetäjä ja luennoitsijat: professori Marja-Liisa Helasvuo (TY), apulaisprofessori Simo Määttä (HY) ja Raili Marling (Tarton yliopisto)

Työpajan kieli on englanti.

Toteutus: asiantuntija-alustuksia; seminaarityöskentelyä, jossa kukin osanottaja esittelee oman tutkimuksensa (yhteensä 20 t) ja verkostoitumistapaamisia. Päivittäin aikaa myös oman tutkimuksen kirjoittamiseen.

Työpajan oppimistavoitteet:

  • väitöskirjatutkija on parantanut valmiuksiaan työskennellä monitieteisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä sekä reflektoida omaa tutkimusprosessiaan ja yhteistyötapojaan
  • väitöskirjatutkija on parantanut valmiuksiaan ymmärtää kielen ja identiteetin suhdetta oman tutkimuksensa kontekstissa
  • väitöskirjatutkija on verkostoitunut alansa kollegoiden kanssa Virossa

Arvioitu työmäärä vastaa 3 opintopistettä. Työpajasta annetaan erillinen todistus, jolla pystyy hakemaan jälkikäteen opintopisteet oman tohtoriohjelman ja tiedekunnan prosessien mukaisesti.

Haku työpajaan: