Granö tutkimus- ja verkostoitumistyöpaja

Tutkimus- ja verkostoitumistyöpaja tohtorikoulutettaville

Teema: Biological interactions from microbes to ecosystems

Aika ja paikka: 23.-29.8.2020 Granö-keskus, Tartto (ma-pe työpäiviä + matkapäivät)

Kohderyhmä ja osallistujakiintiö: viisi tohtorikoulutettavaa luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan sekä lääketieteellisen tiedekunnan tohtoriohjelmista (virolaiset osallistujat: viisi tohtorikoulutettavaa Doctoral School of Earth Sciences and Ecology -ohjelmasta).

Turun Yliopistosäätiö kustantaa TY:n tohtorikoulutettaville majoituksen aamiaisineen sekä matkat Turku-Tartto-Turku.

Työpajan vetäjät: emeritusprofessori Pekka Niemelä (TY) ja Tarton yliopiston edustajat sekä vierailevat luennoitsijat.

Toteutus: asiantuntija-alustuksia, seminaarityöskentelyä jossa kukin osanottaja esittelee oman tutkimuksensa (yhteensä  20 t), verkostoitumistapaamisia, aikaa päivittäin myös oman tutkimuksen kirjoittamiseen.

Työpajan oppimistavoitteet:

  • tohtorikoulutettava on parantanut valmiuksiaan työskennellä monitieteisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä sekä reflektoida omaa tutkimusprosessiaan ja yhteistyötapojaan
  • tohtorikoulutettava on verkostoitunut alansa kollegoiden kanssa Tartossa/Virossa

Arvioitu työmäärä vastaa 3 opintopistettä. Työpajasta annetaan erillinen todistus.

Hakuprosessi:

  • haku Turun Yliopistosäätiön apurahahakemusten verkkopalvelussa https://tysaatio.apurahat.fi
  • hakuaika päättyy 27.2.2020 31.3.2020 (hakuaikaa jatkettu)