Granö tutkimus- ja verkostoitumistyöpaja (Tartto, Viro)

Tutkimus- ja verkostoitumistyöpaja väitöskirjatutkijoille

HAKUAIKA 1.-22.2.2023

Teema: From research to products (Tutkimuksesta tuotteiksi)

Aika ja paikka: 17.-21.4.2023  Granö-keskus (Villa Tammekann) Tartto

Kohderyhmä ja osallistujakiintiö: viisi tohtorikoulutettavaa esim. esim. matemaattis-luonnontieteellisen, teknillisen ja lääketieteellisen tiedekunnan tohtoriohjelmista (virolaiset osallistujat: viisi tohtorikoulutettavaa).

Turun Yliopistosäätiö kustantaa TY:n väitöskirjatutkijoille majoituksen aamiaisineen sekä matkat Turku-Tartto-Turku.

Työpajan vetäjät: professori Kalervo Väänänen (TY) ja Toivo Maimets (Tarton yliopisto)

Työpajan kieli on englanti

Toteutus: asiantuntija-alustuksia; seminaarityöskentelyä jossa kukin osanottaja esittelee oman tutkimuksensa (yhteensä 20 t) ja verkostoitumistapaamisia. Päivittäin aikaa myös oman tutkimuksen kirjoittamiseen.

Työpajan oppimistavoitteet:

  • väitöskirjatutkija on parantanut valmiuksiaan työskennellä monitieteisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä sekä reflektoida omaa tutkimusprosessiaan ja yhteistyötapojaan
  • väitöskirjatutkija on parantanut valmiuksiaan ymmärtää oman tutkimuksensa immateriaalioikeuksia ja kaupallistamismahdollisuuksia
  • väitöskirjatutkija on saanut käsityksen oman yrityksen perustamisedellytyksistä ja start-up yrityksen rahoitusmahdollisuuksista
  • väitöskirjatutkija on verkostoitunut alansa kollegoiden kanssa Tartossa/Virossa

Työpajasta annetaan erillinen todistus, jolla pystyy hakemaan jälkikäteen opintopisteet oman tohtoriohjelman ja tiedekunnan prosessien mukaisesti.

Haku työpajaan: