Bengtskär tarvitsee tukeasi!

Turun Yliopistosäätiön Bengtskär -rahastoa voi kartuttaa tilisiirrolla Turun Yliopistosäätiön tilille. Varat käytetään rakennuksen ja sen ympäristön kunnossa pitämiseen sekä majakan kulttuurihistoriallista arvoa edistäviin hankkeisiin. Lisätietoja Turun Yliopistosäätiön asiamies Pekka Kanervisto, puh. 040 507 5900.

Vuonna 2016 Bengtskärin majakan 110-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettiin keräys, joka tuotti yli 50 000 €. Keräyksen tuotoilla on majakalle asennettu mm. uusi jätevesijärjestelmä.