Hallinto

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallituksen puheenjohtaja on DI, MBA Tuomo Lähdesmäki.

Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii varatuomari Matti Vuoria ja varapuheenjohtajana kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Asioiden esittelyn ja täytäntöönpanon hoitaa säätiön toimisto. Apuraha-asiat säätiön hallitukselle esittelee professori Riitta Pyykkö.  Toimiston esimiehenä toimii säätiön asiamies, OTK Pekka Kanervisto.