Nimikkorahaston mallisäännöt

SÄÄNTÖRUNKO

x RAHASTO (lahjoittajien nimet)

1 § RAHASTON NIMI
Rahaston nimi on x rahasto.

2 § RAHASTON PÄÄOMA
Rahaston pääoman muodostaa x:n (päiväys) Turun Yliopistosäätiölle
lahjoittama/testamentilla määräämä omaisuus … , pääoma-arvoltaan x
€.

3 § RAHASTON HOITAJA
Rahastoa hoitaa Turun Yliopistosäätiön hallitus ja se kuuluu säätiön
hallinnassa oleviin nimikkorahastoihin.

4 § RAHASTON TUOTON JAKAMINEN
Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla esim. väitöskirja-apurahoja ….
(tuen kohde: tiedekunta, tutkimusala ..)
Säätiön hallitus päättää vuosittain talousarvio- ja tilinpäätöskäsittelyn
yhteydessä säätiön varainkäyttösuunnitelman mukaisen jakomäärän ja
pääomaan siirron.

5 § RAHASTON APURAHOJEN JAOSTA PÄÄTTÄMINEN
Rahaston apurahoista päättää Turun Yliopistosäätiön hallitus kuultuaan
asiantuntijoina säätiön tieteellisiä asiantuntijoita. Apurahat julistetaan
haettavaksi yhdessä Turun Yliopistosäätiön muiden apurahojen kanssa.

6 § RAHASTON SÄÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN JA MUUTTAMINEN
Rahaston säännöt sekä muutokset ja lisäykset niihin hyväksyy Turun
Yliopistosäätiön hallitus.

7 § RAHASTON LAKKAAMINEN
Mikäli rahasto jostakin syystä lakkautetaan, on varat käytettävä rahaston
tarkoituksen toteuttamiseen tai muuhun Turun yliopiston tukemiseen.