Testamenttimääräykset

Testamentissa oleva määräys voi olla esimerkiksi:

”Allekirjoittanut määrään viimeisenä tahtonani, että omaisuuteni on menevä (kokonaisuudessaan tai erittely miltä osin) Turun Yliopistosäätiölle. Sen tulee perustaa nimeäni kantava nimikkorahasto, joka jakaa apurahoja Turun yliopiston tutkijoille ja opettajille siten kuin rahastoa varten laadituissa säännöissä (liitteenä) on määrätty.”

Lisäksi esimerkiksi:

”Turun Yliopistosäätiön on rahastoon luovutetuista varoista huolehdittava hautajaisistani, haudanhoidosta, ja siitä menevistä maksuista sekä niihin liittyvistä käytännön toimenpiteistä siten kuin olen erikseen ohjeistanut.”

Avio- tai avopuolisot

”Me allekirjoittaneet aviopuolisot määräämme viimeisenä tahtonamme, että omaisuutemme on menevä (kokonaisuudessaan tai eritelty miltä osin) Turun Yliopistosäätiölle nimeämme kantavan nimikkorahaston perustamiseksi siinä tarkoituksessa kuin siitä on erikseen määrätty rahastoa varten laadituissa säännöissä (liitteenä). Eloonjäänyt puoliso saa elinikäisen hallintaoikeuden kuolleen puolison omaisuuteen ja oikeuden nauttia siitä tulevan tuoton. Turun Yliopistosäätiön on rahastoon luovutetuista varoista huolehdittava jälkeen elävän hautajaisista, haudanhoidosta, ja siitä menevistä maksuista sekä niihin liittyvistä käytännön toimenpiteistä.”