Tutkimusapuraha

Tutkimusapurahaa voivat hakea todellista projektia (useita henkilöitä) hallinnoivat tai suunnittelevat varttuneemmat tutkijat sekä jatko-opiskelijat, jotka eivät voi ikänsä puolesta hakea nuoren tutkijan apurahaa. Jatko-opiskelijat voivat hakea ainoastaan henkilökohtaista apurahaa. Jos tutkimusapurahan sisällä haetaan henkilö­kohtaista apurahaa, kuukausisumma ja rajoitukset ansiotyön tekemisestä ovat samat kuin nuoren tutki­jan apurahassa.

Verovapaa apuraha vastaa ns. taiteilija-apurahaa, joka vuonna 2020 on 1 939 euroa/kuukausi sisältäen lakisääteisen eläkevakuutusmaksun apurahakauden ollessa vähintään 4 kk. Mikäli apuraha ei kuulu eläkevakuutuksen piiriin, kuukausisumma on 1 690 €. Apuraha myönnetään enintään 12 kk:n pituisena jaksona. Apurahansaajan tulee olla muusta ansiotyöstä vapaa ja keskittyä tutkimustyöhön.