Toiminta

Turun Yliopistosäätiön tehtävä on tukea Turun yliopiston toimintaa. Tätä tukea suunnataan sekä apurahoina että muuna tukena. Turun Yliopistosäätiö on muun muassa toiminut Kasarmialueen uudisrakennusten rakennuttajana ja ylläpitää Turun yliopiston ja Tarton yliopiston Granö-yhteistyökeskusta (Villa Tammekann) Tartossa. Muita yliopiston toimintaa tukevia rakennushankkeita ovat olleet kesällä 2014 valmistunut KOY Teutori, joka tarjoaa työtilat noin 300 yliopistolaiselle ja asiakaspalvelutiloja mm. kirjaston käyttäjille sekä Saarenmaan toimitilojen kunnostaminen ja ylläpito yliopistolaisten työ- ja vapaa-ajan käyttöön.

Turun Yliopistosäätiöllä on lisäksi merkittävä tehtävä Turun yliopiston yhteiskuntasuhteiden edistäjänä. Suoranaista rahallista tukea on annettu tiedotustoiminnan käynnistämiseen, alumnitoiminnan käynnistämiseen sekä varainhankintatoiminnan kuluihin.

Kiinteistöhankkeet

Kasarmialueen rakentamishankkeen myötä Turun yliopisto sai omat tilat kahdelle tiedekunnalle. Nämä tiedekunnat olivat perustamisestaan lähtien olleet vailla niille suunniteltuja tiloja. Rakennushankkeella säätiö on auttanut toteuttamaan Turun yliopiston tarvitsemat tilat yliopiston haluamalla tavalla ja sen toivomassa aikataulussa.

Kuva: Focus-Video Oy / Turun yliopiston kokoelma

Kasvatustieteiden tiedekuntarakennus Educarium valmistui ja vihittiin käyttöön lokakuussa 2001, yhteiskuntatieteiden laitosrakennus Publicum vastaavasti kesällä 2002. Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon niiden monipuolinen ja joustava käyttö sekä mahdollisuus vuokrata kokous- ja seminaaritiloja myös ulkopuolisille lisätulojen hankkimiseksi yliopistolle silloin kun se itse ei tiloja tarvitse. Hankkeen yhteydessä on voitu kehittää ratkaisevasti Turun yliopiston kiinteistöhallinnan strategista ajattelua ja sen toimintakulttuurin muutosta.

Teutorin uudisrakennus valmistui kesällä 2013. Aikanaan oluttehtaaksi rakennettu, myöhemmin kenkätehtaana toimineen, rakennuksen peruskorjaus valmistui vuotta myöhemmin kesällä 2014.

Rakennukseen sijoittuu lääketieteellisen ja historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen yhteinen kirjasto sekä lääketieteellisen tiedekunnan tutkimus- ja asiakaspalvelutiloja.

Kuvat: Hanna Oksanen / Turun yliopisto (iltakuva), Ahti Laine (ulkokuvat), Timo Jakonen (sisäkuvat)

As Oy Kiinanmyllyn omistaa Turun Yliopistosäätiö, Turun yliopisto, TYKS-säätiö ja Turun ylioppilaskunnan omistama Universtas Oy. Yhtiö rakennutti kaksi uudisrakennusta osoitteeseen Vähä-Hämeenkatu 1,Turku. Asuinhuoneistoja rakennuksessa on yhteensä 145 sekä lisäksi ravintolatila, toimistotila ja muutama pieni liikehuoneisto.

Rakennukset ovat valmistuneet vuoden 2016 alussa.

Liedon Vanhalinnan mailla sijaitsee 12 asunnon korkeatasoinen vuokrarivitalo. Heinäkuussa 2016 valmistuneet asunnot sijaitsevat noin 10 minuutin ajomatkan päässä Turun keskustasta lähellä valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisema-aluetta.

Rivitaloalueen ympäristö on metsäaluetta kunnioittaen kaavoitettu pientaloalueeksi, jonne on rivitalon lisäksi valmistunut myös useita omakotitaloja.

Tällä hetkellä kaikki 12 As Oy Liedon Kuninkaanraitin asuntoa on vuokrattu. Alueen asunnoista ja tonteista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Turun Yliopistosäätiön toimistoon.

Kulttuurikohteet

Turun Yliopistosäätiön omistuksessa on muutamia kulttuurikohteita, joiden omistamisella ja ylläpidolla esitellään Turun yliopistossa tehtävää työtä.

Taloudellisesti kulttuurikohteet on organisoitu siten, että ne eivät rasita nimikkorahastoille laskettavaa tuotto-osuutta. Liedon Vanhalinna on eriytetty omaksi säätiökseen, Bengtskär on niin sanottu erilliskatteellinen rahasto ja Granö-keskus toimii säätiön yleisrahaston tuotoilla.

Lue lisää kulttuurikohteista

Vanhalinnassa vierailee vuosittain noin 20 000 kävijää ja Bengtskärissä noin 13 000.

Rahastoista suurimman Yleisrahaston lisäksi Turun Yliopistosäätiön hallinnassa on nimikkorahastoja.

Rahastojen hoito ja nimikkorahastot

Rahastoista suurimman Yleisrahaston lisäksi Turun Yliopistosäätiön hallinnassa on nimikkorahastoja, joiden säännöt määrittelevät apurahojen kohteet ja tieteenalat. Apurahat nimikkorahastoista julistetaan haettaviksi yleensä varsinaisten apurahojen jakojen yhteydessä. Nimikkorahastoja on yhteensä 90 kpl.

Lue lisää rahastojen hoidosta