Usein kysyttyä apurahoista

Kyllä voi. Koko hakemuksen voi täyttää englanniksi tai suomeksi tai käyttää molempia kieliä. Matka-apurahahakemuksen liitteet voivat tarvittaessa olla myös muilla kielillä (esim. kokousesitelmän abstrakti kokouksen kielellä).

Kaikki hakemukset ovat aina mukana Yleisrahaston jaossa.

Hakemuksen voi jättää, sillä hakemuksen liitteitä voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Abstraktin hyväksymisilmoitus voidaan toimittaa vielä maksatuspyynnön yhteydessäkin.

Yliopistosäätiön apurahojen tason voi käydä tarkistamassa esim. edellisenä vuonna myönnetyistä apurahoista. Työskentelyapurahaa voi hakea enintään vuodeksi.

Voi hakea.

Tutkimussuunnitelman pituus kokonaisuudessaan on viisi sivua. Lähdeluettelon ei tarvitse olla kattava vaan riittää kun mainitsee esim. 5-10 keskeisintä lähdettä. Erillistä  kansilehteä ei tarvita.

Apurahan käyttö tulee aloittaa vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Käytännössä riittää kun apurahan aloittaa myöntöpäätöstä seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Perustelluissa tapauksissa on mahdollista saada jatkoaikaa apurahan aloitukseen.

Lähtökohtaisesti samaan tarkoitukseen voi käyttää vain yhtä apurahaa (rahoitusta) eli samasta työstä ei voi saada kuin yhden korvauksen. Tämä ei koske osarahoitusta esim. samaan matkaan on mahdollista käyttää useampaa rahoituslähdettä siihen asti, kunnes kaikki kulut tulevat katetuksi.