SÄÄNTÖRUNKO

x Rahasto (esim. lahjoittajien nimet)

1 § Rahaston nimi

Rahaston nimi on x rahasto.

2 § Rahaston pääoma

Rahaston pääoman muodostaa x:n (päiväys) Turun Yliopistosäätiölle lahjoittama/testamentilla määräämä omaisuus … , pääoma-arvoltaan x €.

3 § Rahaston hoitaja

Rahastoa hoitaa Turun Yliopistosäätiön hallitus ja se kuuluu säätiön hallinnassa oleviin nimikkorahastoihin.

4 § Rahaston tuoton jakaminen

Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla esim. väitöskirja-apurahoja … (tuen kohde: tiedekunta, tutkimusala ..)
Säätiön hallitus päättää vuosittain talousarvio- ja tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä säätiön varainkäyttösuunnitelman mukaisen jakomäärän ja pääomaan siirron.

5 § Rahaston apurahojen jaosta päättäminen

Rahaston apurahoista päättää Turun Yliopistosäätiön hallitus kuultuaan asiantuntijoina säätiön tieteellisiä asiantuntijoita. Apurahat julistetaan haettavaksi yhdessä Turun Yliopistosäätiön muiden apurahojen kanssa.

6 § Rahaston sääntöjen vahvistaminen ja muuttaminen

Rahaston säännöt sekä muutokset ja lisäykset niihin hyväksyy Turun Yliopistosäätiön hallitus.

7 § Rahaston lakkaaminen

Mikäli rahasto jostakin syystä lakkautetaan, on varat käytettävä rahaston tarkoituksen toteuttamiseen tai muuhun Turun yliopiston tukemiseen.