Testamentin laatimisen käytännön ohjeita

Testamenttia suunnittelevalle

  • Testamentti tehdään kirjallisesti ja kahden yhtä aikaa läsnäolevan henkilön on todistettava se.
  • Yliopistosäätiö ei laadi tai todista testamentteja: suosittelemme asiantuntijan käyttöä. Annamme mielellämme lisätietoja ja ohjausta.
  • Myös osan omaisuudesta voi testamentata.
  • Turun Yliopistosäätiön ei tarvitse maksaa yleishyödyllisenä yhteisönä perintöveroa testamentilla saadusta omaisuudesta.
  • Säästö- tai sijoitushenkivakuutuksen edunsaajaksi voi myös määrittää Turun Yliopistosäätiön.
  • Testamentissa annetun tahdonilmaisun voi peruuttaa.
  • Testamentista ei tarvitse kertoa Turun Yliopistosäätiölle.
  • Toimitamme Turun Yliopistosäätiöstä säännöllisesti tietoa, jos testamentintekijä niin haluaa.
  • Testamentin laadinnan yhteydessä kannattaa ottaa esille myös testamentin säilyttäminen, edunvalvontavaltuutus, testamentin toimeenpanoon liittyvät käytännön kysymykset, mahdolliset toiveet hautauksesta, muistotilaisuudesta, irtaimiston jaosta jne.

Testamentin laatijoille

Nimikkorahaston sääntömalli löytyy sivuiltamme. Olemme hyvin tavoitettavissa ja annamme mielellämme ohjausta kohteen tarkemmassa määrittelyssä. Tavoitteena on luonnollisesti se, että testamentin tekijän tahto toteutuu. Voimme antaa asiantuntijoitamme konsultoiden kohteen muotoiluehdotuksen siten, että rahasto saa hyvän määrän apurahahakemuksia, josta asiantuntijamme voivat tehdä valinnan. Tämä täysin luottamuksella ja ilman testamenttia harkitsevan henkilötietoja.

Nimikkorahaston pääoman määrälle emme ole asettaneet alarajaa. Esim. 50 000 €:n pääoman tuotolla saamme jo hyvin joka vuosi rahoitettua matka-apurahoja. Esimerkkejä tuoton (=apurahan) vaikuttavuudesta säätiön nettisivuilla.

Toteutamme sekä hallinnon tehokkuutta että apurahojen vahvaa vaikuttavuutta. Suosimme sääntömallin mukaista rahastoa, jossa tuen kohde on määritelty huolellisesti, ajassa eläen ja tekijän tahdon mukaan.

Yhteydenotot:

Säätion asiamies Pekka Kanervisto

Varainhankinta