Vuosittain apurahoja jaetaan yli miljoona euroa

Kaikki alkaa apurahahakemuksesta, mutta mitä sitten tapahtuu? Turun Yliopistosäätiön apurahaprosessi on kuin kellokoneisto, jonka jokainen osa toimii saumattomasti yhteen. Klikkaa kuvaa isommaksi ja tutustu tarkemmin apurahojen elinkaareen.

1. Apurahahakemus

Keväällä myönnetään apurahoja väitöskirjatutkijoille, tutkimusprojekteja varten sekä tieteellisiin kongressi- ja tutkimusmatkoihin. Matka-apurahaoja voi hakea myös syksyn apurahahaussa. Tutkijahuonestipendejä Granö-keskukseen (Villa Tammekann) voi hakea sekä kevään että syksyn haussa. Keväällä haettavana on myös paikat Granö tutkimus- ja verkostoitumistyöpajaan.

2. Asiantuntija-arviointi

Apurahahakemukset arvioi tiedekuntakohtainen tieteellisten asiantuntijoiden ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii tällä hetkellä säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Riitta Pyykkö. Asiantuntijat tekevät ehdotuksen myönnettävistä apurahoista. Osalla nimikkorahastoista on myös erillinen asiantuntijamenettely, jolloin joko rahaston oma asiantuntija tai rahaston hoitokunta tekee oman ehdotuksensa apurahan saajista tai vahvistaa tieteellisten asiantuntijoiden ehdotukset.

3. Hallituksen päätös

Hallitus tekee apurahapäätökset asiantuntijoiden ehdotusten perusteella. Hallitus päättää paitsi myönnettävän apurahan summan, myös sen mistä rahastosta apuraha myönnetään. Vuosittain apurahoina jaetaan yli miljoona euroa. Säätiöllä on hallinnassaan yleisrahaston lisäksi noin 100 nimikkorahastoa. Nimikkorahastojen tuotto jaetaan lahjakirjan tai testamentin mukaisesti tietyllä alalla tehtävän tutkimustyön tukemiseen tai muuhun tarkemmin määriteltyyn kohteeseen.

4. Apurahan maksu

Kun apurahansaaja on saanut myöntöpäätöksen, on apurahan maksun aika. Säätiö maksaa apurahat apurahansaajan tekemän maksupyynnön perusteella: matka-apurahat maksetaan yleensä noin kuukausi ennen matkan ajankohtaa, työskentelyapurahat maksetaan kuukausittain kunkin apurahakuukauden loppupuolella ja yliopiston kautta kulkevat tutkimusapurahat heti kun kustannukset on kirjattu yliopiston kirjanpitoon.

5. Apurahaselvitys ja raportointi

Apurahansaajalta edellytetään selvitystä kahden kuukauden kuluessa apurahan käyttämisestä.