Kulttuurikohteet

Turun Yliopistosäätiön omistuksessa on muutamia kulttuurikohteita, joiden omistamisella ja ylläpidolla esitellään Turun yliopistossa tehtävää työtä.

Taloudellisesti kulttuurikohteet on organisoitu siten, että ne eivät rasita nimikkorahastoille laskettavaa tuotto-osuutta. Liedon Vanhalinna on eriytetty omaksi säätiökseen, Bengtskär on niin sanottu erilliskatteellinen rahasto ja Granö-keskus toimii säätiön yleisrahaston tuotoilla.

Vanhalinnassa vierailee vuosittain noin 20 000 kävijää ja Bengtskärissä noin 13 000. Villa Tammekann toivottaa kaikki Tartoon suuntautuvat retkiryhmät tervetulleeksi.

Säätiön omistamien kulttuurikohteiden käytöllä olet omalta osaltasi myös tukemassa kohteiden säilymistä! Tutustu kohteisiin niiden omilla nettisivuilla.