Bengtskärin majakka

Turun Yliopistosäätiö osti Hangon edustalla sijaitsevan Bengtskärin majakan vuonna 2000. Bengtskärin omistuksella edistetään Turun yliopiston julkisuuskuvan rakentumista. Samalla varmistetaan Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen saariston kehittämiskoulutuksen jatkomahdollisuudet ja pidetään Bengtskärin elvyttämiseen merkittäväksi matkailukohteeksi suunnatut panostukset yliopistoyhteisön saatavilla. Majakkaa hoitaa Paula ja Per Wilsonin perhe.

Bengtskärin majakan perinteen, arkkitehtuurin ja kulttuurihistoriallisen arvon vaalimiseksi Turun Yliopistosäätiö on perustanut Bengtskärin neuvottelukunnan, jonka kokoonpanossa on laajasti edustettuna tahoja, joilla on mahdollisuus edistää Bengtskärin majakan sekä sen matkailutoiminnan edellytysten säilymistä.

Bengtskärin majakan nettisivut