Kauppatieteet, oikeustiede

  • Rahasto on perustettu Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sammon lahjoitusvaroin vuonna 1970 Turun yliopiston täyttäessä 50 vuotta. Rahasto on nimetty Sammon entisen toimitusjohtajan, kauppatieteen tohtori h.c., varatuomari Ilmari Katajan mukaan; rahaston varat ovat Turun Yliopiston valtiollistamisen yhteydessä siirtyneet Turun Yliopistosäätiölle.
  • Rahaston tuottoa käytetään vuosittain Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan määräämällä tavalla jaettavaksi apurahoina oikeustieteellisen tutkimuksen ja opetuksen edistämiseen tai oikeustieteellisen kirjallisuuden hankkimiseksi tiedekunnan kirjastoon.
  • 93 897 € / 2 920 €
  • Rahastoesite (pdf)
Ilmari Kataja kesäasunnollaan Rymättylässä. Kuva Vakuutusyhtiö If:n arkistosta.
  • Rahasto on perustettu Turun Yliopistosäätiön hallituksen päätöksellä yhdistämällä entiset säätiön hallinnassa olevat Eurooppaoikeuden rahasto, Oikeustieteen rahasto sekä Vakuutus- ja sijoitusoikeuden rahasto. Rahastojen pääoma on saatu yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden tekemistä lahjoituksista.
  • Rahaston tuotosta ja tarvittaessa myös pääomasta tuetaan Turun yliopistoa jakamalla apurahoja oikeustieteellisen opetuksen kehittämiseen ja oikeustieteelliseen tutkimukseen.
  • 207 458 € / 6 266 €
  • Rahasto on perustettu Turun Yliopistosäätiön juhlavuotena 2024. Yliopistosäätiö perusti 50-vuotisen olemassaolonsa kunniaksi Turun yliopiston kaikille tiedekunnille oman nimikkorahaston ja siirsi Yleisrahastostaan 500 00 euron pääoman.
  • Rahastosta myönnetään apurahoja Turun kauppakorkeakoulussa tapahtuvaan tutkimukseen ja opetukseen. Rahaston varoja voidaan käyttää myös tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämiseen.