Kevään 2021 apurahat jaettu

Turun Yliopistosäätiö on jakanut kevään apurahoina 972 290 euroa Turun yliopiston tutkijoille, tutkimusryhmille sekä jatko-opiskelijoille. Myöntökirjeet apurahansaajille postitetaan kirjepostissa hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen viikolla 15. Kielteisistä päätöksistä ei ilmoiteta.

Myönnetyt apurahat