Koronavirusepidemian vaikutukset apurahoihin ja stipendeihin

APURAHOJEN MAKSU

Epidemialla ei ole vaikutusta apurahojen maksuun. Matka-apurahat maksetaan noin kuukausi ennen matkaa ja työskentelyapurahat kuukauden 26. päivä (tai sitä seuraava pankkipäivä) ellei muuta ole sovittu.

MYÖNNETYT APURAHAT JA STIPENDIT

  • Matka-apurahat

Yliopistosäätiö hyväksyy matka-apurahasta katettavaksi kustannukset, jotka ovat aiheutuneet koronavirustilanteen vuoksi peruuntuneesta matkasta, ellei apurahansaaja ole saanut kuluista muuta korvausta. Apurahansaajan tulee toimittaa selvitys tositteineen verkkopalvelussa https://tysaatio.apurahat.fi.

Peruuntuneen matkan vuoksi käyttämättä jäävää apurahaa ei voi siirtää muuhun tarkoitukseen vaan apuraha palautuu säätiölle. Apurahan voi kuitenkin käyttää silloin, jos pelkästään matkan ajankohta muuttuu esim. kun kongressi siirretään pidettäväksi myöhemmin. Uutta matka-apurahaa on mahdollista hakea syksyn ja kevään 2021 hauissa.

  • Nuoren tutkijan apurahat ja tutkimusapurahat

Yliopistosäätiö myöntää jatkoaikoja sekä apurahankäytön aloittamiseen että apurahan käyttöaikoihin. Apurahan käyttö on mahdollista keskeyttää tarvittaessa.

  • Granö-stipendit

Kevään Granö-stipendijaksot on peruttu. Peruuntuneiden jaksojen tilalle pyritään löytämään uusi ajankohta matkustusrajoitusten päätyttyä.

KEVÄÄN 2020 APURAHAT

Apurahapäätökset etenevät aikataulussa ja Turun Yliopistosäätiön hallitus päättää apurahoista 29.4.2020.

 

Voit ottaa yhteyttä säätiön toimistoon kaikissa apurahoihin liittyvissä asioissa: marjukka.sillanpaa@utu.fi.