Muut rahastot

 • Rahasto on perustettu niin julkisten kuin yksityistenkin yhteisöjen rahaston tarkoitukseen ohjaamista avustuksista ja lahjoituksista.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Mikael Agricolan 450-juhlavuoden (2007) valmistelua ja toteutusta. Rahastosta voidaan myöntää apurahoja Mikael Agricolan perinnön vaalimiseen ja Turun yliopistossa tehtävään Mikael Agricolaan liittyvään tutkimukseen.
 • Rahasto on perustettu Katarina Aleksandra Hormion testamentilla Turun Yliopistosäätiölle määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopiston kirjaston Fennica-kokoelman täydentämiseen sekä kirjastohenkilökunnan opinto- ja kongressimatkojen tukemiseen.
 • 512 974 € / 15 955 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu professori Auli Toivasen (1988) ja professori Paavo Toivasen (1987) rahastojen yhdistetyillä lahjoitusvaroilla.
 • Rahaston tuottoa käytetään erillisillä säännöillä määritellyn Prix Aboensis -palkinnon myöntämiseen tunnustuksena merkittävästä tieteellisestä työstä henkilölle tai työparille, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt perustutkimuksen ja kliinisen tieteen välistä hedelmällistä yhteistyötä.
 • Prix Aboensis -palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2022. Palkinnon vastaanottivat Birgitta Henriques Normark ja professori Staffan Normark Karoliinisesta instituutista.
 • 200 109 € / ei jaeta vuonna 2024
 • Rahastoesite (pdf)
 • Prix Aboensis -tunnustuspalkinto Karoliinisen instituutin tutkijoille
 • Rahasto on perustettu Bengtskärin majakan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi ja sen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseksi. Rahastolla ei perustettaessa ollut pääomaa.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Bengtskärin majakan kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämistä ja majakan toimintamahdollisuuksien parantamista.
 • 48 405 € / –
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahaston pääoman muodostaa Turun Yliopistosäätiöön sulautuneen Turun kauppakamarin kulttuurisäätiön varallisuus.
 • Rahaston tuotosta myönnetään apurahoja, jotka edistävät Turun talousalueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämistä ja jotka lisäävät alueen kulttuuritarjontaa, kulttuuri- ja yritystoiminnan välisiä yhteyksiä sekä kotimaista ja kansainvälistä kulttuurivaihtoa.
 • 109 362 € / 394 €
 • Rahaston alkupääoman muodostaa Turun yliopiston rahaston tarkoituksen totetuttamista varten osoittamat varat
 • Rahaston tavoitteena on maksimoida tulevaa luonnon monimuotoisuutta hankkimalla suojelutarkoitukseen alueita vanhojen metsien suojelualueiden läheisyydestä.
 • Rahasto on perustettu Turun Yliopistosäätiölle osoitetuilla lahjoitusvaroilla; rahaston pääoman muodostaa Tartossa sijaitsevan Villa Tammekannin tasearvo.
 • Rahaston tuotolla tuetaan yhteistyökeskuksen Villa Tammekannin toimintaa; tuotolla ja pääomalla voidaan kattaa myös niitä menoja, joita yhteistyökeskuksen toiminnasta aiheutuu, tieteellistä toimintaa ja tapahtumia Villa Tammekannissa; vastikkeetonta tutkimustilaa voidaan myös myöntää määräajaksi.
 • Rahasto on perustettu Wilson Marin Ky:n Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuottoa ja pääomaa käytetään Turun Yliopistosäätiön omistaman Bengtskärin majakan kunnossa pysymisen ja siihen liittyvien kulttuuriarvojen tukemiseen.
 • 60 245 € / –