Tee lahjoitus tieteelle

Yksityinen henkilö voi tukea Turun yliopistossa tehtävää tutkimusta lahjoittamalla haluamansa määrän Turun Yliopistosäätiön olemassa olevaan nimikkorahastoon tai yleisrahastoon. Oman nimikkorahaston perustamisella voi ohjata varoja juuri siihen tarkoitukseen, joka on oman kiinnostuksen ja tahdon mukainen. Nimikkorahastojen perustaja voi määrätä myös tukimuodon tarkemmin, esim. nuoren tutkijan apurahaksi.

Suurin osa Turun Yliopistosäätiön nimikkorahastoista on perustettu testamenttilahjoitusten turvin, mutta useat rahastot ovat myös saaneet alkupääomansa merkkipäivä- tai muistokeräyksistä. Testamentin laadintaa varten säätiön www-sivuilla on käytännön ohjeita mm. malli testamenttimääräyksestä sekä nimikkorahaston mallisäännöt.

Turun yliopisto on korkealle arvostettu, monialainen tiedeyliopisto, jonka niin tutkimuksen kuin opetuksenkin saavutukset nauttivat laajaa arvostusta. Turun yliopiston tutkimus- ja koulutusalojen monipuolisuus tarjoaa laajan tuettavien tieteenalojen kentän. Voit lahjoittaa myös Turun yliopistolle. Yliopiston  varainhankinnasta ks. Lahjoita Turun yliopistolle | Turun yliopisto (utu.fi)

Lue lisää: www.yliopistosaatio.fi/tee-lahjoitus

Lisätietoja Turun Yliopistosäätiölle tehtävistä testamentti- ja muista lahjoituksista antaa säätiön asiamies Pekka Kanervisto, puh. 040 507 5900.

Turun Yliopistosäätiö

Turun Yliopistosäätiön tehtävänä on tukea ja edistää Turun yliopiston toimintaa. Säätiön tärkein toimintamuoto on sen rahastot, joiden tuotoista säätiö jakaa apurahoja. Rahastojen yhteenlaskettu koko on noin 63 miljoonaa euroa.