Tee lahjoitus tieteelle

Yksityinen henkilö voi tukea Turun yliopistossa tehtävää tutkimusta lahjoittamalla haluamansa summan Turun Yliopistosäätiön olemassa olevaan nimikkorahastoon tai yleisrahastoon. Oman nimikkorahaston perustamisella taas voi ohjata varoja juuri siihen tarkoitukseen, joka on oman kiinnostuksen ja tahdon mukainen.

Suurin osa Turun Yliopistosäätiön nimikkorahastoista on perustettu testamenttilahjoitusten turvin, mutta useat rahastot ovat myös saaneet alkupääomansa merkkipäivä- tai muistokeräyksistä sekä
yritysten tai yhteisöjen antaman lahjoituksen perusteella.

Turun yliopisto on korkealle arvostettu, monialainen tiedeyliopisto, jonka niin tutkimuksen kuin opetuksenkin saavutukset nauttivat laajaa arvostusta. Turun yliopiston tutkimus- ja koulutusalojen monipuolisuus tarjoaa laajan tuettavien tieteenalojen kentän. Voit lahjoittaa suoraan myös Turun yliopistolle. Lue lisää yliopiston varainhankinnasta osoitteessa Lahjoita Turun yliopistolle | Turun yliopisto (utu.fi).

Merkkipäivälahjoitukset

– Voit ohjata merkkipäivämuistamisesi Turun yliopistossa tehtävään tutkimukseen ja opetukseen.
– Monialaisessa yliopistossa on useita kohteita ja toimintoja, joissa pienikin tuki tulee suureksi avuksi.
– Merkkipäivälahjoituksen osalta voit olla yhteydessä apurahasihteeri Marjukka Sillanpäähän, marjukka.sillanpaa@utu.fi tai asiamies Pekka Kanervistoon, pekka.kanervisto@utu.fi.

Oma nimikkorahasto

  • muodostetaan usein testamenttilahjoituksesta mutta voidaan muodostaa myös muun lahjoituksen tai keräyksen perusteella tuki suuntautuu täysin lahjoituksessa nimettyyn kohteeseen
  • Turun Yliopistosäätiö hoitaa rahaston pääomaa pyrkien varallisuuden kasvuun ja sitä kautta varmistamaan vuosittaisen apurahojen jaon
  • säätiön sijoitustoiminta on pitkäjänteistä, varmaa ja tuloa tuottavaa
  • tieteelliset asiantuntijat arvioivat aina apuraha- hakemukset, ja säätiö hoitaa apurahahallinnon kokonaisuudessaan
  • säätiön apuraha- ja sijoitustoiminnan kustannukset jakautuvat yli 80 rahaston kesken
  • nimikkorahastossa lahjoittajan nimi säilyy tuleville sukupolville

Tarvitsetko lisätietoja testamentti- tai lahjoitusasioista?

Ota yhteyttä säätiön asiamieheen Pekka Kanervistoon p. 040 507 5900 tai pekka.kanervisto@utu.fi.