Turun Yliopistosäätiö perusti juhlavuotenaan nimikkorahastot jokaiselle yliopiston tiedekunnalle

Turun Yliopistosäätiön uusilla rahastoilla pyritään edistämään testamenttivarainhankintaa

Turun yliopiston jokaisella kahdeksalla tiedekunnalla on nyt oma tiedekuntakohtainen rahastonsa Turun Yliopistosäätiössä. Osalla tiedekunnista rahasto oli olemassa jo aiemmin, mutta nykymuotoisen säätiön 50-vuotisen olemassaolon kunniaksi Turun Yliopistosäätiö päätti siirtää yleisrahastostaan jokaiselle tiedekuntarahastolle 500 000 euron pääoman.

– Tieteelle testamenttaaminen luo eväät paremmalle tulevaisuudelle. Uusien rahastojen perustamisella pyrimme tuomaan esille Yliopistosäätiölle testamentin tekemisen mahdollisuutta. Tätä viestiä haluamme viedä sekä yliopistoyhteisölle, alumnit mukaan lukien, että laajemmalle yleisölle, kertoo Turun Yliopistosäätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Heinonen.

Tiedekuntakohtaiset rahastot saattavat auttaa tuen kohteen päättämisessä, koska koko yliopiston tukeminen voi tuntua testamentin tekijästä liian laajalta tuen kohteelta. Nimikkorahastoissa testamentin tekijän ilmoittama tuen kohde on määritelty usein jonkin sairauden tai yksittäisen oppiaineen tukemiseen. Aina ei kuitenkaan testamentin tekijällä ole mitään erityistä suosikkialaa, vaan kohteeksi sopii hyvin esimerkiksi oman alan tiedekunnan tutkimus ja opetus.

Uudet rahastot mahdollistavat myös esimerkiksi merkkipäivälahjoitusten suuntaamisen henkilön toivomaan kohteeseen.

Yliopistosäätiö jakaa yli 1,5 miljoonaa euroa apurahoja vuosittain

Testamentti- ja lahjoitusvaroja hallinnoiva Turun Yliopistosäätiö antaa merkittävää tukea vuosittain Turun yliopistolle.

– Tehokkaan rahastojärjestelmän vuoksi kaikki testamenttirahastot pyritään keskittämään Turun Yliopistosäätiöön, jonka ainoa tarkoitus on Turun yliopiston tukeminen. Nyt perustetut testamenttirahastot auttavat niin testamentin tekijöitä, testamentin laadinnassa auttavia asiantuntijoita kuin hakemuksia käsitteleviä asiantuntijoita, toteaa Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

– Tiedekuntarajaus auttaa Yliopistosäätiön tieteellisten asiantuntijoiden työtä, kun he arvioivat rahoitushakemuksia. Tiedekuntarahastojen toimiala on laaja, mutta rajaus näiden välillä on kuitenkin selkeä, kertoo säätiön hallituksen uusi apurahoista vastaava jäsen, kansainvälisen liiketoiminnan professori Niina Nummela.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta Turun yliopiston valtiollistamisesta. Samassa yhteydessä aiemmin yksityisenä yliopistoa ylläpitäneestä Turun Yliopisto -nimisestä säätiöstä muodostettiin sääntömuutoksin Turun yliopistoa tukeva säätiö, Turun Yliopistosäätiö. Sen varallisuudeksi jäi kymmenkunta yksityisen yliopiston saamaa testamentti- ja muuta lahjoitusta, mm. Vanhalinnan kartano Liedossa.

Turun Yliopistosäätiöllä on jo lähes sata nimikkorahastoa, joista pääosa on perustettu testamenttirahastoksi tekijän toiveen mukaisesti. Turun Yliopistosäätiö on toteuttanut tarkoitustaan jakamalla apurahoja Turun yliopiston tutkijoille ja opettajille vuosittaisen jakomäärän ollessa noin 1,5 M€.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mikael Luukanen, p. 050 410 9204
Asiamies Pekka Kanervisto, p. 040 507 5900