Pekka Kanervistolle kanslianeuvoksen arvonimi

Tasavallan presidentti myönsi torstaina 25.5.2023 Turun Yliopistosäätiön asiamies Pekka Kanervistolle kanslianeuvoksen arvonimen. Arvonimi on arvonannon osoitus huomionosoituksen saajan yhteiskunnan hyväksi tekemästä työstä. Pekka Kanervisto on työskennellyt Turun Yliopistosäätiön asiamiehenä vuodesta 1996. Vuonna 2021 Kanervisto siirtyi osa-aikaiseksi Yliopistosäätiön varainhankinnasta vastaavaksi asiamieheksi.

Turun Yliopistosäätiön tehtävänä on tukea ja edistää Turun yliopiston toimintaa. Säätiö  toteuttaa tehtäväänsä jakamalla apurahoja rahastojensa tuotosta. Rahastojen yhteenlaskettu arvo on noin 72,8 miljoonaa euroa.

Pekka Kanervisto. Kuva: Tuukka Salo