Stipendi Punkalaitumelta kotoisin olevalle TY:n opiskelijalle

Turun Yliopistosäätiön hallinnoimasta Oskari Yli-Viikarin ja Hanna Tuokon rahastosta myönnetään kaksi 500-1000 euron stipendiä Punkalaitumelta kotoisin olevalle lahjakkaalle Turun yliopiston opiskelijalle, joka suorittaa joko perustutkintoa tai jatkotutkintoa.

Vapaamuotoinen hakemus tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen tysaatio@utu.fi viimeistään 20.2.2024. Stipendit julkistetaan 11.5.2024.

Hakemuksessa tulee olla:
• Hakijan nimi ja yhteystiedot
• Syntymäpaikka ja kotikunta
• Tutkintojen suoritusvuodet (esim. ylioppilas, alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto)
• Opintojen vaihe hakuaikana
• Lyhyt perustelu stipendin myöntämiselle
• Opintosuoritusote

 

Lisätiedot: apurahasihteeri Marjukka Sillanpää
marjukka.sillanpaa@utu.fi
puh. 029 450 4724 / 050 535 4092.