Syksyn 2023 apurahat jaettu

Turun Yliopistosäätiö on myöntänyt 81 matka-apurahaa yhteissummaltaan 69 164 euroa Turun yliopiston tutkijoille ja opettajille. Lisäksi myönnettiin 27 Granö-stipendiä.

Myöntöpäätökset lähetetään sähköpostitse apurahansaajille viikolla 44. Kielteisistä päätöksistä ei ilmoiteta.

Apurahoja myönnettiin yleisrahaston lisäksi seuraavista nimikkorahastoista:
Annikki Koskensalon rahasto, Irma ja Benito Casagranden rahasto, John Pelanderin rahasto, Keijo Virtasen rahasto, Kosti Hämmärön rahasto, Matti Koivurinnan rahasto, Pekka ja Pellervo Halmeen rahasto, Pohjoismaisen kirurgiayhteistyön rahasto, Pro Nursing rahasto, Saaristomeren, yrittäjyyden, yritysjuridiikan ja lintujen tutkimuksen rahasto, Timo Soikkasen rahasto, TS-Yhtymä Oy:n rahasto, Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusrahasto sekä Tuula ja Pekka Kruutin rahasto.

Turun Yliopistosäätiön matka-apurahat, syksy 2023 (pdf)
Turun Yliopistosäätiön Granö-stipendit, syksy 2023 (pdf)