Syksyn 2023 apurahat

Turun Yliopistosäätiön syksyn 2023 apurahat julistetaan Turun yliopiston väitöskirjatutkijoiden, tutkijoiden, opettajien, ja tutkimusryhmien haettaviksi 19.9.2023 mennessä. Haku tapahtuu verkkopalvelun kautta. Apurahapäätökset julkaistaan säätiön www-sivuilla viikolla 43.

Apurahahakemusten verkkopalvelu avautuu hakuajan alkaessa 1.9.2023. Hakemuksen tulee olla lähetetty viimeistään tiistaina 19.9.2023. Tarkempia ohjeita on verkkopalvelussa. Hakemuksiin ei pyydetä mukaan suosituksia eikä suositusten antamiseen ole erillistä järjestelmää.

Hakuun ja hakemuksiin liittyviin kysymyksiin vastaa apurahasihteeri Marjukka Sillanpää, puh. 029 450 4724 / 050 535 4092. Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä ongelmissa auttaa tekninen tuki sähköpostilla osoitteessa hakemustuki@datalink.fi.

Apurahoja myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • matka-apuraha kongressi- ja tutkimusmatkoihin ulkomaille
 • Granö-stipendi (tutkijahuonestipendi Villa Tammekanniin Tarttoon) ensisijaisesti tammi-maaliskuulle 2024

Granö-residenssivastaavan tehtävään on jatkuva haku.

Apurahahakemusten verkkopalvelu – Huom! Hakemuksen voi lähettää ainoastaan hakuajan ollessa auki.

Usein kysyttyä

Hakemukseen voi valita halutessaan enintään kolme nimikkorahastoa, joista apurahaa haetaan. Kaikki hakemukset ovat aina mukana Yleisrahaston haussa. Syksyllä 2023 apurahoja jakavat seuraavat nimikkorahastot:

Huom! Perustutkinto-opiskelijat voivat hakea apurahaa ainoastaan Timo Soikkasen rahastosta (yhteiskuntatieteet) ja Turun Ekotori -rahastosta (mm. yhteiskuntatieteet).

 • Useita tieteenaloja
  • Saaristomeren, yrittäjyyden, yritysjuridiikan ja lintujen tutkimuksen rahasto (Saaristomeren, yrittäjyyden, yritysjuridiikan ja lintujen tutkimus)
  • Turun Ekotori -rahasto (kiertotaloutta, kotitalouksien käyttäytymistä ja työllistävän toiminnan sosiaalisia, taloudellisia ja alueellisia vaikutuksia koskeva tutkimus, erityisesti pro gradu -tutkielmat)
 • Humanistiset tieteet, kasvatustieteet, yhteiskuntatieteet
  • Annikki Koskensalon rahasto (vieraiden kielten, erityisesti saksan kielen, didaktiikka)
  • Irma ja Benito Casagranden rahasto (italian kieli ja kulttuuri, Suomen ja Italian välinen kulttuurivaihto, kasvatustiede, kulttuurihistoriallisten rakennusten, rakennetun ympäristön historian, taidehistorian, rakennustapojen ja arkkitehtuurin tutkimus)
  • Keijo Virtasen rahasto (nuorten tutkijoiden tekemä muuttoliikkeisiin ja muihin vuorovaikutusprosesseihin kohdistuva tutkimus)
  • Matti Koivurinnan rahasto (kaupunkikulttuuriperinne, arkeologia)
  • Pekka Niemen rahasto (psykologian alan jatko-opiskelijoiden ja post doc -tutkijoiden tekemä tutkimus)
  • Tauno Nurmelan muistorahasto (romaanisen filologian alan tutkimustyö ja muu toiminta)
  • Timo Soikkasen rahasto (ensisijaisesti politiikan tutkimuksen pro gradu -tutkielmiin liittyvät kustannukset, poikkeuksellisesti myös kotimaan matkat; apurahoja voidaan myötää myös väitöskirjatutkijoiden ulkomaille suuntautuviin kongressi- ja tutkimusmatkoihin)
  • TS-Yhtymä Oy:n rahasto (viestintäala ja yhteiskuntaelämän tutkimus)
  • Tutoris-rahasto (logopedia)
 • Luonnontieteet ja tekniikka
  • Leena Tähtisen muistorahasto (tähtitieteen alan nuoret tutkijat)
  • Leo Takalon rahasto (tähtitiede)
  • Saaristomeren, yrittäjyyden, yritysjuridiikan ja lintujen tutkimuksen rahasto
 • Lääketiede:
  • Allan Ahon ortopedian ja traumatologian rahasto (ortopedia, traumatologia, luukasvaimet)
  • Erkki Tammisalon rahasto (hammaslääketieteellinen diagnostiikka)
  • John Pelanderin rahasto (sydän- ja verisuonitautien tutkimus)
  • Juho Lennart Kalliomäen rahasto (kliinisen sisätautiopin tutkimus)
  • Kosti Hämmärön rahasto (lääketiede)
  • Margit Valveen rahasto (naistentautiopissa tehtävä syöpätutkimus)
  • Martta ja Uno Pikarlan rahasto (nuorten sisätautiopin tutkijoiden tukeminen)
  • Martti ja Mikael Ruolan rahasto (lääketieteen alan tutkimus)
  • Pekka ja Pellervo Halmeen rahasto (sydän- ja verisuonitauteihin sekä diabetekseen liittyvä tutkimus)
  • Pohjoismaisen kirurgiayhteistyön rahasto (Pohjoismainen kirurgiayhteistyö)
  • Pro Nursing rahasto (käytännön hoitotyön kehittäminen, nuoren tutkijan hoitotieteellinen tutkimustyö, ulkomaille suuntautuvat kongressi-, tutkimus- tai koulutusmatkat sekä vierailevien hoitotieteen luennoitsijoiden ja tutkijoiden kutsuminen
  • Sakari Oravan rahasto (ortopedinen ja traumatologinen tutkimus ja koulutus, erityisesti urheilu- ja liikuntavammojen diagnostiikka, hoito ja ennaltaehkäisy)
  • Sirkka-Liisa Peltosen rahasto (MS- ja muiden autoimmuunitautien sekä lasten verisairauksien tutkimus)
  • Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusrahasto (nuoret tutkijat)
  • Tuula ja Pekka Kruutin rahasto (lääketieteen tutkimus)
  • Viktor Emil Heikkilän rahasto (reumataudit, muut autoimmuunisairaudet)