Tee lahjoitus

Miten voin tehdä lahjoituksen?

Yksityinen henkilö voi tukea Turun yliopistossa tehtävää tutkimusta lahjoittamalla haluamansa määrän Turun Yliopistosäätiön olemassa olevaan nimikkorahastoon tai yleisrahastoon. Oman nimikkorahaston perustamisella voi ohjata varoja juuri siihen tarkoitukseen, joka on oman kiinnostuksen ja tahdon mukainen. Turun yliopisto on korkealle arvostettu, monialainen tiedeyliopisto, jonka niin tutkimuksen kuin opetuksenkin saavutukset nauttivat laajaa arvostusta. Turun yliopiston tutkimusalojen monipuolisuus tarjoaa laajan tuettavien tieteenalojen kentän. Nimikkorahastojen perustaja voi määrätä myös tukimuodon tarkemmin, esim. nuoren tutkijan apurahaksi. Suurin osa Turun Yliopistosäätiön nimikkorahastoista on perustettu testamenttilahjoitusten turvin.

Nimikkorahaston mallisäännöt

Testamentissa oleva määräys voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

”Allekirjoittanut määrään viimeisenä tahtonani, että omaisuuteni on menevä kokonaisuudessaan Turun Yliopistosäätiölle nimeäni kantavan nimikkorahaston perustamiseksi siinä tarkoituksessa kuin siitä on erikseen määrätty rahastoa varten laadituissa säännöissä (liitteenä). Turun Yliopistosäätiön on rahastoon luovutetuista varoista huolehdittava hautajaisistani, haudanhoidosta, ja siitä menevistä maksuista sekä niihin liittyvistä käytännön toimenpiteistä.”

tai aviopuolisoiden ollessa kyseessä:

”Me allekirjoittaneet aviopuolisot määräämme viimeisenä tahtonamme, että omaisuutemme on menevä kokonaisuudessaan Turun Yliopistosäätiölle nimeämme kantavan nimikkorahaston perustamiseksi siinä tarkoituksessa kuin siitä on erikseen määrätty rahastoa varten laadituissa säännöissä (liitteenä). Eloonjäänyt puoliso saa elinikäisen hallintaoikeuden kuolleen puolison omaisuuteen ja oikeuden nauttia siitä tulevan tuoton. Turun Yliopistosäätiön on rahastoon luovutetuista varoista huolehdittava jälkeen elävän hautajaisista, haudanhoidosta, ja siitä menevistä maksuista sekä niihin liittyvistä käytännön toimenpiteistä.”

Yritys tai muu yhteisö voi tukea Turun yliopistossa tehtävää tutkimusta yksityisen henkilön tavoin. Yrityksen oman nimikkorahaston avulla voidaan luontevalla tavalla pitkäjänteisesti tukea oman toimialan tutkimuksen kehittymistä. Turun Yliopistosäätiölle tehtävät vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron lahjoitukset ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoista menoa.

Turun Yliopistosäätiön nimikkorahastoista moni on saanut alkunsa merkkipäivä- tai muistokeräyksistä. Pienikin tuki ohjautuu Turun yliopistossa tehtävän työn hyväksi.

Lisätietoja lahjoituksista antaa säätiön asiamies Pekka Kanervisto,
puh. 040 507 5900.