Tukea tieteelle yli miljoonalla eurolla

Turun Yliopistosäätiö on myöntänyt kevään 2024 apurahat Turun yliopiston väitöskirjatutkijoille, tutkijoille ja tutkimusryhmille. Apurahoja myönnettiin 212 yhteissummaltaan 1 209 867 euroa. Apurahojen turvin tutkitaan muun muassa suolistomikrobiston vaikutusta tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen, englannin kielen asemaan Pohjoismaissa sekä nuorten asemaa kehoihanteita ja sosiaalista mediaa käsittelevässä mediakasvatuksessa.

Turun Yliopistosäätiön jakaa vuosittain apurahoja sekä yleisrahastosta että säätiön hallinnoimista noin 100 nimikkorahastosta. Nimikkorahastot on muodostettu testamenteilla ja lahjoituksilla saaduista varoista ja keräyksistä.

– Hakemusten määrä kasvoi viime vuodesta yli sadalla, eli kilpailu apurahoista oli entistäkin kovempi. Viime vuonna käynnistetty väitöksen jälkeisen post doc -tutkimuksen tuki oli nyt ensimmäistä kertaa omana hakukohteenaan ja hakemuksia tuli runsaasti. Itsenäisen tutkijanuransa alussa olevien tutkijoiden tuelle on ilmeinen tarve, kertoo tieteellisten asiantuntijoiden puheenjohtaja professori Riitta Pyykkö.

Väitöskirja-apurahoja myönnettiin 60 kpl (709 858 €). Koko vuoden työskentelyn mahdollistavia näistä oli 7 kappaletta. Lisäksi myönnettiin 19 tutkimusapurahaa (137 577 €), 16 post doc -apurahaa (261 000 €) ja 117 matka-apurahaa (101 432 €).

Apuraha koko vuoden työskentelyyn myönnettiin muun muassa PsM Marie Halmeelle. Halme tutkii mielenterveyden hoitokuilua Suomessa ja sen taustalla mahdollisesti olevien sosioekonomisten tekijöiden ja palvelujärjestelmän piirteiden yhteyksiä palveluiden käyttöön. Hoitokuiluun ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkiminen on keskeistä mielenterveyspalveluiden kehittämisessä. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen tutkimus, jossa tarkastellaan sekä yksilön ominaisuuksien että palvelujärjestelmän piirteiden yhteyksiä mielenterveyspalveluiden käyttöön laajassa tutkimuspopulaatiossa. Apuraha myönnettiin Maiju Havulinnan rahastosta.

Professori Valtteri Kaasiselle myönnettiin tutkimusapuraha hankkeeseen ”Parkinsonin taudin diagnostiikan parantaminen hajutunnistuksen, elimistön nesteiden ja biosensoriteknologian avulla”. Kaasisen tutkimuksessa selvitetään hajutunnistuskoirien ja TFR-menetelmän soveltuvuutta kliiniseen käyttöön ja tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia menetelmiä Parkinsonin taudin varhaiseen toteamiseen. Apuraha myönnettiin Kosti Hämmärön rahastosta.

FT Kaisu Hynnä-Granbergille myönnettiin post doc -tutkimukseen ”Ihanteiden some – Haavoittuvuuden potentiaali sosiaalista mediaa ja kehoihanteita käsittelevässä mediakasvatuksessa”. Tutkimuksessa kehitetään työvälineitä kouluissa tehtävään mediakasvatustyöhön. Tarkoituksena on nuorten terveen kehonkuvan edistäminen, medialukutaidon vahvistaminen ja nuorten kasvun tukeminen kriittisiksi, eettisiksi ja muut huomioiviksi toimijoiksi digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Apuraha myönnettiin TS-Yhtymä Oy:n rahastosta.

Turun Yliopistosäätiön asiantuntijoiden puheenjohtaja Riitta Pyykkö haastattelee apurahansaajia säätiön apurahajuhlassa 11.5. FT Kaisu Hynnä-Granberg, MA Samira Yaghouti ja FM Satu Silojärvi. Kuva: Hanna Oksanen
 • Doctoral researcher Syeda Afshan (8 756 €) Novel prognostic target and therapeutic strategy based on Fibroblast growth factor receptor (FGFR) signalling in advanced prostate cancer
 • FM Varpu Ahlberg (26 268 €) Voimakkaan painovoiman merkit kerryttävien kompaktien kappaleiden havainnoissa
 • MSc Theophilus Yaw Alale (13 134 €) Population genetics of ticks and tick-borne pathogens in Finland
 • Doctoral researcher Zoe Allen-Mercier (8 756 €) Soviet Mechanisms of Maintaining Social Order in Times of Détente and Domestic Opposition: The Example of Karelia during the Early Helsinki Process
 • LK Emmilotta Backman (5 730 €) Mustatumakkeen neuropatologian kliininen merkitys Parkinsonin taudissa ja atyyppisissä parkinsonismeissa
 • TtM Hanna-Mari Boelius (8 756 €) Liikunnan, kestävyyskunnon ja lihaskunnon yhteys suolistomikrobiston koostumukseen
 • LK Emilia Dahl (3 820 €) Varhaislapsuuden altisteet ja allergisen nuhan kehittyminen
 • Sairaanhoitaja yamk Aino Färlin-Helin (5 730 €) Failure mode and effect analysis (FMEA) riskinhallintamenetelmä potilasturvallisuuden edistäjänä: lasten ja nuorten erikoissairaanhoidossa toteutettu tapaus – verrokkitutkimus
 • FM Hanni Haapsaari (13 134 €) SNaasit uuden sukupolven lääkeaineina
 • FM Oskar Haavisto (13 134 €) Nanobody-sitojiin perustuvien molekyylitason tarkkuustyökalujen kehittäminen elävien solujen kuvantamiseen ja kohdennettuun proteiinien säätelyyn
 • PsM Marie Halme (26 268 €) Mielenterveyden hoitokuilussa: Miten sosioekonomiset tekijät ja niiden yhteydet palvelujärjestelmän piirteisiin vaikuttavat mielenterveyspalveluiden käyttöön Suomessa
 • VTM Jenna-Maria Herva (13 134 €) Huonotapaisuudesta huono-osaisuuteen: Suhtautuminen asunnottomuuteen toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa
 • MD Saori Itoshima (13 134 €) Effects of early childhood growth pattern on pathogenesis of type 1 diabetes
 • KM Sara Jaaksola (13 134 €) Mikä motivoi oppimaan kiinaa? Kiinan kielen aikuisopiskelijoiden opiskelumotivaatio ja siihen vaikuttavat tekijät
 • LL Aleksi Jokela (3 820 €) Etu- ja takareisivammojen syntymekanismit, diagnostiikka ja leikkaushoito
 • FM Aino Jämsä (26 268 €) Ihmisen ja käärmeen suhteen muutos Suomen alueella 1800-luvulta 1900-luvulle
 • LK Helena Kontola (5 730 €) Sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden mekanismit ja merkitys tyypin 1 diabeteksen ennustamis- ja ehkäisy (DIPP)- tutkimukseen osallistuvillla lapsilla ja nuorilla
 • Doctoral researcher Kaile Kubota (8 756 €) Co-design of an interactive gamified intervention for promoting the psychosocial well-being of pre-adolescent school children
 • Doctoral researcher Krisztina Kukoricza (13 134 €) Assessing the role of kisspeptin in metabolic homeostasis: Function of liver-born kisspeptins
 • Doctoral researcher Ferdinando La Placa (13 134 €) Populism, constitution, and democracy. A comparative analysis of the populist phenomenon and the constitutional and European instruments in defence of democracies
 • FM Johanna Laaksonen (13 134 €) Energia- ja materiaalitehokkaan Schottky-fotodetektorin kehittäminen
 • MA Shing Chi Lau (13 134 €) Navigating and Understanding Multiple Online Science Texts: A Student-Centric Approach to Real-Time Feedback
 • TtM Susanna Likitalo (8 756 €) Perinataalihoidon siirtäminen sairaalasta kotiin teknologian avulla
 • MSc Ma Lin (13 134 €) Control of male germline transcriptome in fertility and paternal epigenetic inheritance
 • HLL Elisa Lind (3 820 €) Syljen merkkiaineiden hyödyntäminen hammaseroosion varhaisdiagnostiikassa
 • KM Tiia Lindfors (13 134 €) Opettaja-lapsi vuorovaikutus keskustelevan lukuhetken aikana – Mikroanalyyttisia näkökulmia ymmärtämään lasten mahdollisuuksia ja kehittyvää kielitaitoa
 • FM Laura Mairinoja (5 730 €) Rasvamaksataudin tutkiminen prekliinisissä hiirimalleissa kuvantamisen ja kuva-analyysien avulla
 • YTM Jussi Metsälä (13 134 €) Demokratian harmaat alueet Unkarissa ja Yhdysvalloissa: Illiberalismi, autoritaarisuus ja demokratian kriisi
 • FM Olli Metsälä (13 134 €) Kasvua rajoittavan geenin ANO7:n tutkiminen eturauhassyövässä ja geenin yhteys tulehdusvasteeseen eturauhasessa
 • LK Malla Mononen (5 730 €) Veren biomarkkerit apuna tapaturmaisten aivovammojen diagnostiikassa ja toipumisennusteen määrittämisessä
 • Doctoral researcher Chisanga Mutale (13 134 €) Fate of artificial intelligence (AI) in pharmaceutical drug discovery: the inventorship and ownership of AI-generated and assisted drugs
 • FM Vilma Mättö (17 512 €) Myöhäiskeskiajan hybridikuvasto Suomen ja Mälarenin alueen kirkoissa
 • LL Kalle Niemi (5 730 €) Aivojen monoamiinitoiminta Parkinsonin taudissa
 • KM Nina Nivanaho (5 730 €) Suomalaisen peruskoulun yksityistäminen ja kaupallistaminen koulutusalan ammattilaisten näkökulmasta
 • TtM Annika Nordberg (8 756 €) Lasten terveellinen uni ja lepo – Pelillistetty terveysinterventio
 • KTM Jannica Nyman (8 756 €) Onnea kuluttamassa – Miten kulutuskulttuuri ohjaa pohjoismaalaista kulutuskäyttäytymistä
 • FM Satu Pajarre (8 756 €) Aika hyvä naisen tekemäksi – Naistoimijoiden sijoittuminen kuvanveiston professioon 1940–1970-luvun Suomessa
 • FM Petra Parviainen (8 756 €) Terveiden henkilöiden Alzheimerin taudin riskin arvioinnin rekisteritutkimus varhaisen amyloidikertymän ja tiedonkäsittelytoimintojen perusteella
 • MSc Nicolas Pasquier (13 134 €) Focal adhesion signaling pathway controls apicobasal polarity of CRC metastases
 • FM Lassi Pihlava (8 756 €) Biomolekyylien dynaamiset vasteet röntgensäteilyn absorptioon
 • LL Reetta Puisto (3 820 €) Varhaisten altisteiden vaikutus lasten suoliston mikrobistoon ja allergiariskiin
 • LK Ella-Noora Rahkola (3 820 €) Ennenaikaisesti syntyneiden lasten suolistomikrobisto ja sen muokkaaminen probiooteilla
 • MSc Mauricio Ramm (13 134 €) Understanding the mechanisms of basal autophagy: Pharmacological modulation and Rab24’s functional role
 • VTM Samuel Rauhala (26 268 €) Korkeaulotteisten aikasarjojen mallinnusmenetelmät ja niiden makrotaloudellinen soveltaminen
 • MSc Amin Sadeqi (26 268 €) Digital Twin of the Boreal and Subarctic River Systems by Utilising State-of-the-Art Sensors and Modelling Approach
 • DDS Salim Ikram (8 756 €) Effect of calcium silicate-based cement on dentin matrix and dentin protease activity
 • MSc Timo Seitz (13 134 €) Influence of maternal obesity and gestational diabetes on breast milk composition: A multi-omics approach
 • LL Liisa Selänne (5 730 €) Umpilisäkkeen tulehduksen antibioottihoito – antibioottihoidon epäonnistumiseen ja umpilisäkkeen tulehduksen uusiutumiseen liittyvät tekijät
 • FM Satu Silojärvi (13 134 €) Suolistomikrobisto, immuniteetti ja tyypin 1 diabetes
 • KM Sari Stenvall-Virtanen (8 756 €) Sidosryhmien osallistamisen ja osallistumisen tavat ja vaikutus yliopiston strategiseen muutosprosessiin
 • VTM Elina Sutela (8 756 €) Kohtuuhintaisen asumisen vyyhti – tutkimus asumismenoista ja asuntopolitiikasta Suomessa
 • FM Edla Szabó (26 268 €) Suomalaisen etunimistön äännerakenne yhteiskunnallisten muutosten ilmentäjänä
 • MSc Gábor Szilveszter Tóth (8 756 €) Chemical production by immobilised photosynthetic microorganisms
 • VTM Amanda Tuomola (13 134 €) Harkinta viimesijaisessa turvassa – Yhdenvertaisuuden ja yksilöllisen harkinnan yhdistämisen haasteet toimeentulotuessa
 • MSc Madhukar Vedantham (13 134 €) PARP14 and gastrointestinal inflammation – characterization of novel regulatory mechanisms
 • FM Noora Viljamaa (13 134 €) Lasten ja nuorten kokema köyhyys ja huono-osaisuus sekä niiden ylisukupolvinen periytyminen 1800-luvun Suomessa
 • FM Katrina Virtanen (26 268 €) Historiallisten tielinjausten merkitykset nyky-Suomessa: Kokemuksellinen paikkatieto uutena menetelmänä yksilöiden ja yhteisöjen elinympäristöön
 • MSc Kaisamaija Välimäki (13 134 €) Navigating the effectiveness agenda and tensions within the humanitarian and development sector: focus on field practitioners in the United Nations system
 • TtM Niina Wahlroos (5 730 €) Ikääntyneille suunnattujen asumispalveluiden fyysinen ympäristö tukena ikääntyneen itsenäisyyteen ja pärjäämiseen
 • MA Samira Yaghouti (13 134 €) The Future of English as a Foreign Language (EFL) in Nordic Countries: A Critical Futures Studies Approach
 • PhD Majid Aleem (11 600 €) Safeguarding Workplace Equity: An Examination of Artificial Intelligence-Related Algorithmic Biases in Human Resources Practices
 • PhD Tomasz Galica (11 600 €) AI-Powered sustainable material discovery for enhanced methane adsorption
 • FT Lena Gottelier (26 100 €) ”Jos vähän kuolen tai paljon”. Lajirajat ylittävä luopumisen problematiikka suomenkielisen nykyrunouden metsä- ja kuolemakuvastoissa
 • FT Kaisu Hynnä-Granberg (17 400 €) Ihanteiden some – Haavoittuvuuden potentiaali sosiaalista mediaa ja kehoihanteita käsittelevässä mediakasvatuksessa
 • PhD Thomas Killenstein (26 100 €) Can we build deep learning supernova classifiers that learn, evolve, and react in real time?
 • FT Tuula Kolehmainen (17 400 €) Kirjaprojekti: Musta miehinen haavoittuvuus mustien yhdysvaltalaisten naiskirjailijoiden tuotannossa  Post doc -hanke: Hauskat ja haavoittuvat: Miehinen haavoittuvuus yhdysvaltalaisten stand up -koomikoiden tuotannossa
 • KTT Kaisa Kukkonen (17 400 €) Tekoäly ydinliiketoimintastrategian osana ja kilpailuedun luomisen mahdollistajana
 • PhD Ashraf Maleki (17 400 €) Transparency and Trustworthiness: Investigating Readability and Reproducibility in Open Science
 • LT Elina Myller (11 600 €) Hyperkineettisten liikehäiriöiden tutkiminen aivoleesioiden avulla
 • PhD Shelly Pathania (14 500 €) Design and Synthesis of Diversity-Oriented Pyrimidine Heterocycles as Anticancer Agents
 • LL.D. Christopher Phiri (14 500 €) Fundamental Rights of Social Media Companies as A Threat to Freedom of Expression
 • LT Elmo Pulli (11 600 €) Vanhemman mielenterveyden ja lapsuuden kokemusten ylisukupolviset vaikutukset lapsen aivojen kehitykseen
 • DSc, LL.M. Isabell Störsjö (14 500 €) Lean-ajattelu lainsäädännön uudistuksissa, rikosketjun sidosryhmien näkökulmista
 • LT, FM Anselm Tamminen (11 600 €) Rintasyövän diagnosointi-, hoito- ja seurantakäytäntöjen kehittämistutkimus (ROOSA24)
 • PhD Alireza Zamani (26 100 €) Origins, diversification and functional morphology of species in biodiversity hotspots along the Silk Road
 • PhD Ying Zhou (11 600 €) Cereal side streams: the next super food with integrated nutrients and gut health benefits (InteNutri)
 • DDS, MDentCh, PhD Nagat Areid (7 000 €) The continuous photocatalytic effects of TiO2 surfaces on periodontal pathogens and gingival cell response following cessation of UV irradiation
 • Docent Céline Arzel (5 000 €) BROWNEWT _ Effect of water browning and predation risk on the circadian activity of newts in boreal wetlands
 • TkT Arto Hiltunen (2 000 €) Saaristomeren salaisuus – Ensimmäiset mittaukset Saaristomeren nanomuovipitoisuudesta
 • Dosentti Maija Hollmén (5 400 €) Makrofagien muuntaminen tehokkaiksi syöpäantigeeniä esitteleviksi soluiksi
 • Professori Valtteri Kaasinen (10 945 €) Parkinsonin taudin diagnostiikan parantaminen hajutunnistuksen, elimistön nesteiden ja biosensoriteknologian avulla
 • FT, dos. Laura Kakkola (6 000 €) Mitä zikaviruksen NS5-proteiini tekee solun tumatäplissä?
 • FT Mika Koivisto (1 000 €) Luonto luovuuden lähteenä
 • FT Kari Kopra (8 756 €) NucleoScan – Nukleaasiperusteinen syöpä- ja patogeenidiagnostiikka
 • FT Susanna Kortesluoma (10 500 €) Stressinsäätelyjärjestelmän muuntuneen kehityksen ja toiminnan merkitys lapsuuden käytös- ja tunne-elämän häiriöiden synnyssä.
 • Apulaisprofessori Maaria Kortesniemi (5 600 €) Pohjoisten tyrni-istutusalueiden pitkittäistutkimus
 • FT, dos. Tommi Kurki (7 200 €) Lounaissuomalaisen puhutun kielen muutos 2020-luvulla pitkittäistutkimusten valossa (Tupu2025)
 • FT, dos. Hanna Lagström (8 756 €) Hyvän kasvun avaimet-seurantatutkimus Varsinais-Suomen alueen lasten ja nuorten hyvinvoinnista: 15-vuotisseuranta
 • Dosentti Jonne Laurila (4 000 €) Merirokon (Balanus improvisus) oktopamiinireseptorit ympäristöystävällisten torjunta-aineiden kehittelyssä
 • PhD Senthil Palani (13 134 €) Yksisoluisesta prekliiniseen arviointiin: Makrofagien uudelleenohjelmointi-ilmiöiden havaitseminen sydän- ja verisuonisairauksissa
 • Apulaisprofessori Noora Scheinin (13 134 €) Muistisairauksien varhaiset psyykkiset riskitekijät
 • Professori Johanna Schleutker (8 756 €) ANO7 geenin toiminta aggressiivisessa eturauhassyövässä
 • FT, dos. Maria Sundvall (7 640 €) Eturauhassyövän ennusteen ja sädehoidon tehon parantamiseen tähtäävä tutkimus
 • LT Konsta Teppo (8 756 €) Antikoagulaatiohoidon nettohyödyn arviointi eteisvärinäpotilaiden hoidossa Markov-mallinnuksen avulla
 • DSc Silke Van den Wyngaert (4 000 €) Prevalence and ecological impact of zoosporic parasites on harmful cyanobacterial blooms in the northern Baltic Sea.
 • FT Tommi Alho (800 €)
 • TtM Mika Alhonkoski (700 €)
 • Doctoral researcher Zoe Allen-Mercier (700 €)
 • MSc Shivang Bhanushali (800 €)
 • VTT Tuukka Brunila (1000 €)
 • PhD Phuong Bui (1800 €)
 • FM Jaakko Dickman (1200 €)
 • DSc Phuong Doan (700 €)
 • LL Anna Eggert (600 €)
 • MFDS Samira Elmanfi (600 €)
 • VTM Matti Eskelinen (600 €)
 • FM Sara Ferreira Rocha (1200 €)
 • PhD Gautier Follain (800 €)
 • FM Paulina Frolovaite (800 €)
 • Doctoral researcher Gabriel Gonzalez (800 €)
 • MSc Negin Gooran (1000 €)
 • FT Heidi Haanila (1600 €)
 • FM Sofia Hakala (400 €)
 • KTT Riikka Harikkala-Laihinen (1200 €)
 • KM Marianna Heinonen (1000 €)
 • LL Lauri Heiskanen (700 €)
 • FT Marja Heiskanen (550 €)
 • TtT Arto Hiltunen (500 €)
 • MSc Maria Hirvonen (600 €)
 • MSc Christina Humina (1000 €)
 • PsM Venla Huovinen (700 €)
 • PhD Anni Hämäläinen (500 €)
 • TtM Saija Inkeroinen (600 €)
 • MD Ryo Itoshima (450 €)
 • LT Lotta Ivaska (800 €)
 • KM Sara Jaaksola (700 €)
 • Anniina Jokela (600 €)
 • MSc Leonie Jonas (800 €)
 • MSc Omkar Joshi (800 €)
 • Doctoral researcher Desale Kahsay (400 €)
 • FT Noora Kallioniemi (500 €)
 • YTM Reeta Kankaanpää (1100 €)
 • YTM, KTM Saara Karasvirta (1000 €)
 • YTM Tyyne Karjalainen (2000 €)
 • FM Jenni Kauppi (500 €)
 • TtT Niina Kelanne (1500 €)
 • FM Henna Kevarinmäki (600 €)
 • MSc Moein Khalighi (740 €)
 • FM Tiia Koivula (600 €)
 • FM Jonna Kukkonen (500 €)
 • VTM Katariina Kulha (600 €)
 • FT Anne-Maria Kuosa (800 €)
 • FM Ilari Kuukkanen (800 €)
 • VTMAnna Kuusela (800 €)
 • DI Saara Kuusinen (2500 €)
 • FM Laura Laihonen (1200 €)
 • TtT Tella Lantta (600 €)
 • KTT Erkki Lassila (1000 €)
 • MSc Anting Li (700 €)
 • PhD Océane Liehrmann (800 €)
 • FM, kuvanveistäjä Heidi Limnell (1300 €)
 • FT Elina Lindfors (650 €)
 • FM Karoliina Lintunen (400 €)
 • MSc Hsu Li-Wei (800 €)
 • LL Niina Loponen (750 €)
 • PsM Aino Luotola (1100 €)
 • LL Silja Luotonen (600 €)
 • FT Christoffer Löf (1000 €)
 • FM Betty Marjamäki (500 €)
 • PsM Viivi Mondolin (800 €)
 • MSc Yuko Mori (1000 €)
 • PhD John-Elio Nahas (700 €)
 • LL Kalle Niemi (1000 €)
 • LL, LK Linda Nissi (400 €)
 • LK Janni Ollikainen (750 €)
 • FM Oona Paavolainen (900 €)
 • PsM Otto Pankkonen (1300 €)
 • MSc Lars Pelikan (500 €)
 • FM Katariina Perkonoja (800 €)
 • FM Heidi Pitkänen (700 €)
 • FM Sanna Qvick (400 €)
 • FM Sohvi Railo (800 )
 • Doctoral researcher Javad Rajabalizadeh (800 €)
 • LK Olli Rajalehto (600 €)
 • Doctoral researcher Werner Ravyse (1000 €)
 • MA Faeze Rezaii (650 €)
 • FM Varpu Rinne (750 €)
 • FM Meeli Roose (400 €)
 • FM Verneri Saari (800 €)
 • Amin Sadeqi (800 €)
 • FM Enni Salo (500 €)
 • KM Ville Salonen (900 €)
 • FM Mila Seppälä (1200 €)
 • Dosentti Liisa Seppänen (1372 €)
 • MA Anni Shepherd (1800 €)
 • VTT Helena Siipi (800 €)
 • FT Vilja Siitonen (800 €)
 • FM Wiljami Sillanpää (1000 €)
 • LL Jaakko Silvola (750 €)
 • MSc Elena Sivolapova (1500 €)
 • FT Jani Sormunen (1600 €)
 • FM Inna Starskaia (600 €)
 • MSc Nanna Strid (1820 €)
 • VTT Tiia Sudenkaarne (400 €)
 • KTT Mariia Syväri (800 €)
 • FT Saija Tarro (700 €)
 • FT Pii Telakivi (1200 €)
 • FT Johanna Tigert (1000 €)
 • KT Mikko Tiilikainen (800 €)
 • VTK Odeya Toivanen (400 €)
 • LL Joonas Toivonen (1000 €)
 • FM Vilma Trapp (800 €)
 • FT, dos. Kirsi Tuohela (800 €)
 • FT, dos. Petri Tähtinen (1500 €)
 • KTM Nikita Uverov (800 €)
 • MSc Nicko Widjaja (900 €)
 • LK Niina Viitaharju (1200 €)
 • FT Oscar Winberg (1000 €)
 • PhD Rufus Vinod (1500 €)
 • TtM Hanna von Gerich (600 €)
 • PhD Alireza Zamani (800 €)
 • VTT Erica Åberg (800 €)

Granö-stipendi kattaa 1-2 viikon yöpymisen stipendijakson aikana Alvar Aallon Suunnittelemassa Granö-keskus Villa Tammekannissa Tartossa Virossa

 • Alwis Sidath
 • Arstila Valtteri ryhmä
 • Bui Phuong
 • Celik Özlem
 • Colliander Aura
 • Haaparanta-Solin Merja ryhmä
 • Heinimäki Olli-Pekka
 • Kallioniemi Noora ryhmä
 • Karjalainen Joni
 • Katajala-Peltomaa Sari ryhmä
 • Kekki Niina ryhmä
 • Kinisjärvi Roope
 • Koivunen Pia ryhmä
 • Korhonen Juho
 • Kupari Hanna-Mari
 • Latva Johanna
 • Luova Outi ryhmä
 • Myllyntausta Mikko
 • Myllyntausta Saana
 • Niemi Anna-Maija
 • Nikkilä Aura
 • Ojala Veera
 • Pellikka Hanna-Kaisa ryhmä
 • Peltonen Pauliina ryhmä
 • Pouta Maikki
 • Rezaii Faeze
 • Saarni Jenna
 • Sippel Kirsti ryhmä
 • Taavetti Riikka
 • Takanen Ringa
 • Tuusa Saara
 • Valdez Garcia Joaquin
 • Willson Kendra
 • Yang Baoru
 • Åberg Erica ryhmä

Yhteistyössä Tarton yliopiston kanssa järjestettiin 2.-6.4.2024 työpaja ” Language and Identity in the Changing Society” Granö-keskus Villa Tammekannissa. Työpajan vetäjinä toimivat professori Marja-Liisa Helasvuo Turun yliopistosta ja professori Liina Lindström Tarton yliopistosta. Työpajaan valittiin neljä väitöskirjatutkijaa Turun yliopistosta ja seitsemän väitöskirjatutkijaa Tarton yliopistosta. Alla Turun yliopistosta työpajaan valitut.

 • MA Young Joo Hong
 • FM Hai Nguyen
 • MA Anna Ristilä
 • MA Frederike Schram
Aleksandra Holmsténin rahaston apuraha

Turun yliopiston kirjasto (15 955 €) Turun yliopiston kirjaston vanhan arvokirjallisuuden hankintaan ja kirjaston henkilökunnan opinto- ja kongressimatkoihin

Ilmari Katajan rahaston apuraha

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta (2 920 €) Teknologiaregulaatiota koskevan tutkijatapaamisen järjestäminen, tohtoriohjelman kirjoitusretriitin järjestäminen, väitöskirjatutkijoiden kansainväliset kongressimatkat

Kirsti ja Arto Siitosen rahaston kannustusstipendi

Ekaterina Rudniskaya (388 €) Tunnustuksena hyvästä menestyksestä akateemisen suomen kielen opinnoissa

Oskari Yli-Viikarin ja Hanna Tuokon rahaston stipendi

Punkalaitumelta kotoisin olevalle lahjakkaalle Turun yliopiston opiskelijalle tai väitöskirjatutkijalle

 • Paula Keinonen (500 €)
 • Juho Perttula (500 €)
Osmo Ikolan rahaston palkinto

Tunnustuksena ansiokkaasta pro gradu -tutkielmasta

Oskari Niskanen (1 093 €) Ikkunoita kipuverbeihin. Mitä argumenttirakenne kertoo kivuntuntemuksen käsitteistämisestä?

Pentti Kososen rahaston palkinto
 • FT Hannah Byron (750 €) Tuning Photochromic Sodalites across the Visible Spectrum
 • FM Jooha Huopalainen (750 €) Nanomuovien tunnistus merivedestä
Antti Hedmanin rahaston stipendi
 • Helene Myllynen (500 €)
 • Emilia Virtanen (500 €)
Aiemmin vuonna 2024 myönnetyt apurahat
 • Roshan Balakrishnan (12 000 €) Tekniikan tukirahaston lopputyöapuraha: Proof of Concept for Frontline Logistics Organization
 • Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta (30 000 €) Lääketieteellisen tiedekunnan juhlapromootio
 • Johtaja Markku Jokisipilä (40 000 €) Eduskuntatutkimuksen keskuksen hankkeet
 • Santeri Reinikainen, Kristian Suominen, Kim Nordberg, Otto Hätinen, Ville Ristimäki, Tuomas Salminen, Olli Kuisma (1 500 €) Tekniikan tukirahaston Haulerman stipendit
 • Turun yliopisto (30 000 €) Aboagora 2024-2026
 • Turun normaalikoulu (3 000 €) Opintomatka Tarttoon