Turun Yliopistosäätiö lahjoittaa satavuotiaalle yliopistolle kaksi tekniikan professuuria

Lahjoituksen arvo on 1,2 miljoonaa euroa. Lahjoitus kattaa materiaalitekniikan ja konetekniikan professuurit viideksi vuodeksi. Turun yliopiston satavuotisjuhlavuonna säätiö lahjoittaa yliopistolle sekä sen tutkijoille ja opettajille yhteensä noin kolme miljoonaa euroa.

Turun Yliopistosäätiön hallitus päätti 10.2.2020 lahjoittaa Turun yliopistolle kaksi uutta tekniikan professuuria diplomi-insinöörikoulutukseen viideksi vuodeksi – toisen materiaalitekniikkaan ja toisen konetekniikkaan. Lahjoituksen yhteisarvo on 1,2 miljoonaa euroa ja se maksetaan säätiön yleisrahastosta.

Lue lisää: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/mediatiedote/turun-yliopistosaatio-lahjoittaa-satavuotiaalle-yliopistolle-kaksi