Useille tieteenaloille suunnatut rahastot

 • Rahasto on perustettu Anna Mäkilän yksityiselle Turun Yliopistolle tekemän testamentin varoilla; rahaston varat ovat Turun Yliopiston valtiollistamisen yhteydessä siirtyneet Turun Yliopistosäätiölle.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopistossa tehtävän tutkimus- ja opetustyön tukemiseen.
 • 56 198 € / 1 697 €
 • Rahastoesite (pdf)
Anna ja Emil Mäkilän Ratapihankadulla sijainnut kukkakauppa ja sitomo vuonna 1956. M. Sjöblom / Turun Museokeskus.
 • Rahasto on perustettu Kestilän Pukimo Oy:n lahjoitusvaroilla vuonna 1942. Rahaston nimi tulee kauppaneuvos Heikki Kestilästä; rahaston varat ovat Turun Yliopiston valtiollistamisen yhteydessä siirtyneet Turun Yliopistosäätiölle.
 • Rahaston tuottoa jaetaan apurahoina yliopiston tutkijoille ja opettajille tieteellistä tutkimusta tai väitöskirjatyötä varten.
 • 149 207 € / 4 641 €
 • Rahastoesite (pdf)
Heikki Kestilä nuorena liikemiehenä. Turun yliopiston arkisto.
 • Rahasto on perustettu Maija-Liisa Salaman Turun Yliopistosäätiölle testamenttaamilla varoilla.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopistossa edustettuina olevien oppiaineiden jatko-opintoja harjoittavien lahjakkaiden henkilöiden nuoren tutkijan apurahoiksi lisensiaattitutkielmien ja väitöskirjojen tekemiseen muusta ansiotyöstä vapaana.
 • 883 208 € / 27 471 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu opettajatar Maiju Havulinnan Turun Yliopistolle osoittamilla lahjoitusvaroilla; rahaston varat siirtyivät Turun yliopiston valtiollistamisen yhteydessä Turun Yliopistosäätiölle.
 • Rahaston tuotolla tuetaan nuorten lahjakkaiden naistutkijoiden Turun yliopistossa tekemää tutkimusta.
 • 155 915 € / 4 831 €
 • Rahastoesite (pdf)
Turun kaupunginarkisto
 • Rahaston pääoman muodostaa Turun Yliopistosäätiön hallituksen puheenjohtajan Mikko Heinosen 50-vuotispäivän merkkipäivälahjoitukset.
 • Rahaston tuotoilla tuetaan saaristomeren, yrittäjyyden, yritysjuridiikan ja lintujen tutkimusta.
 • 50 501 € / 1 570 €
 • Rahasto on perustettu Länsi-Suomen Yleishyödyllisen Asuntosäätiön lahjoittamilla varoilla.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla apurahoja Turun yliopistossa tehtävään asuntopolitiikan tutkimiseen.
 • 212 185 € / –
 • Rahastoesite (pdf)