Vanhalinna etsii historian rinnalla uutta kehittämisen suuntaa luonnosta

Liedon Vanhalinnan alapihalta avautuu näkymä Aurajoen rantaan. Sinne katsoo myös Vanhalinnan uusi toiminnanjohtaja Lauri Viinikkala. Hänen suunnitelmissaan kartanomiljöö on jatkossa paitsi historiallinen ja arkeologinen myös luontokohde.

Lauri Viinikkala aloitti Vanhalinnan toiminnanjohtajana tammikuussa. Viinikkalan edeltäjä, Aboa Vetus & Ars Nova -museon johtajaksi kutsuttu Hannele Lehtonen työskenteli museonjohtajana. Nimikkeen muutos kertoo työkuvapainotuksesta. Edeltäjänsä tapaan Viinikkalan ydintehtävät ovat museo- ja kulttuuritoiminnassa, mutta hänellä on edeltäjäänsä suurempi vastuu uusien, tuloja tuovien toimintojen kehittämisessä.

Tiloja on vuokrattu juhliin jo pitkään, kesäisin alueella toimii kahvila ja museomyymälä, nyt rinnalle haetaan lisää toimintaa. Viinikkalan katse kääntyy erityisesti Aurajokeen ja sen rantamaisemiin. Viinikkala haluaa nostaa Vanhalinnaa esille aiempaakin vahvemmin myös luontomatkailukohteena. Tätä kehitystyötä tehdään yhteistyössä Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön kanssa.

Toiseksi merkittäväksi kehittämiskohteeksi Viinikkala nimeää Linnavuoren. Mietinnässä on lisätyn todellisuuden hyödyntäminen, mutta Viinikkalalla ei ole kiire.

– Tällä hetkellä törmää usein siihen, että lisätty todellisuus on tuotu olemassa olevan kokonaisuuden päälle, efektinä, jolloin sen tietosisällöllä ei ole niin väliä. Kun me lähdemme kehittämään lisättyä todellisuutta, ensisijaisena on tietosisältö. Niin näyttävä lisätty todellisuus, mitä minä haluaisin hyödyntää, maksaa tällä hetkellä todella paljon. Siihen meillä ei ole mahdollisuutta ilman ulkopuolista rahoitusta, Viinikkala sanoo.

Lauri Viinikkala väitteli tohtoriksi Turun yliopiston Suomen historian oppiaineessa kolme vuotta sitten. Väitöskirjassa hän tarkasteli lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia historiallisen tiedon elävöittämisessä.

Vanhalinnan maille kymmenittäin perheitä

Turun Yliopistosäätiön lahjana saaman Vanhalinnan kehittämistyö on ollut pitkäjänteistä. Sekä Turun Yliopistosäätiön että Liedon Vanhalinna -säätiön asiamies Pekka Kanervisto on tyytyväinen siihen, miten 1990-luvulla laadittu alueen maankäyttösuunnitelma on edennyt. Tuolloin määriteltiin tarkkaan, mitkä alueet suojellaan kulttuurimaisemana, minne voidaan lisärakentaa.

Omakotialueita suunnitelmassa oli neljä. Järjestyksessä kolmannen kunnallistekniikka valmistui helmikuun alussa, ja alueen 27 omakotitontista 24 on jo myyty.

– Käynnistämme heti Liedon kunnan kanssa neuvottelut uuden, Kuninkaanraitin päähän rakentuvan alueen toteuttamisesta, Kanervisto sanoo.

Turun Yliopistosäätiön ja Liedon Vanhalinna -säätiön asiamies Pekka Kanervisto iloitsee vanhan kasvihuoneen alueen rakentumisesta. Vanhalinnan Puutarha -nimen saaneen alueen rakentumisen myötä pusikoitunut alue siistiytyy ja jos vanhalinnalaisten toive toteutuu, uudet asukkaat tulevat mukaan Vanhalinnan toimintaan.

Liedon kunnanjohtajan Esko Poikelan mukaan Vanhalinnan mailta nyt luovutettujen tonttien määrä vastaa kunnan vuosittain luovuttamien tonttien määrää.

Tonttikaupoilla säätiö peruskorjasi jo etupainotteisesti Vanhalinnan päärakennuksen 2000-luvun alussa. Tulojen lisäksi uuden asutuksen toivotaan tuovan elinvoimaa Vanhalinnaan. Viinikkala toivoo, että asukkaat tulevat mukaan toimintaan ja tekevät Vanhalinnasta yhteisen oleskelualueensa.

– Meidän vastuullamme on 90 hehtaaria Aurajokivartta. Vanhalinnaa ympäröivät pellot on vuokrattu toisille viljelijöille, mutta me Vanhalinnassa huolehdimme alueen maisemanhoidosta, Viinikkala sanoo.

Liedon Vanhalinnan pihapiiristä näkyy uusi asuntoalue. Entisten kasvihuoneiden alueelle, kuusimetsän taa Rakennusliike Hellman rakentaa valmisomakotitaloa, viereisen mäntymetsikön laitaan nousee tulevien asukkaiden itsensä rakennuttamia taloja. Alueelle johtava Vanhalinnantie kunnostetaan ja valaistaan.

Turun yliopiston kasvatti

Viinikkala on Turun yliopiston kasvatti. Suomen historian maisteriopinnot huipentuivat 1700-luvun pitäjänhallintoon pureutuvaan pro graduun, ja väitöskirjatyö alkoi saman aiheen piirissä. Kun professori Kirsi Vainio-Korhonen etsi sopivaa kumppania silloisen BID-yksikön, nykyisen tulevaisuuden teknologioiden laitoksen, tutkijoille, Viinikkala ilmoittautui halukkaaksi. Hän oli ennättänyt opintojen ohessa työskennellä useammissa museoissa, ja tutkijan työn vaihtoehdoksi oli nousemassa unelma työstä museoalalla. Siihen istui hyvin BIDiläisten ajatus herättää historialliset kohteet uudella tavalla henkiin lisätyn todellisuuden avulla.

– Alun perin minun roolinani oli etsiä historiallista tietoa, mutta siitä kasvoikin kokonaan uudenlainen tapa tuoda esille historiallista tietoa. Sen myötä väitöskirjanikin aihe muuttui, Viinikkala sanoo.

Museouransa Viinikkala oli aloittanut luetteloimalla Uudenkaupungin kirkon esineistöä. Sieltä tie vei useamman museon kautta Turun museokeskukseen kokoelmatutkijaksi ja viime vaiheessa kokoelmajärjestelmähankkeen projektipäälliköksi. Vanhalinnaan veti useampikin tekijä.

– Vanhalinnassa on todella suuri potentiaali. Täällä yhdistyvät omat kiinnostuksen kohteeni: maatalouden historia, arkeologia ja mahdollisuus tuoda lisättyä todellisuutta hienoon kohteeseen. Pääsen kehittämään koko Vanhalinnan toimintaa, maatilalla lapsuutensa viettänyt Viinikkala sanoo.

Mutta on siellä takana vieläkin henkilökohtaisempi syy.

– Tapasin vaimoni ensimmäisen kerran vuonna 2007 Vanhalinnan arkeologisilla opetuskaivauksilla. Vuonna 2019 meille syntyi lapset ja halusin työn, jossa on enemmän vapauksia kuin mitä kellokorttiin sidotussa työssä, Viinikkala sanoo.

Uudessa näyttelyssä vuoropuhelussa tiede ja taide

Viinikkalan työparina aloittaa juuri valittu museoamanuenssi Ilona Vanhakartano. Parin seuraavan vuoden näyttelyt ovat jo joko valmiina tai suunnitteilla.

Turun yliopiston 100-vuotisen historian alkutaipaleista kertovat näyttely on esillä tulevan kesän loppuun. Päärakennuksen alakertaan jo rakennetut arkeologisen näyttelyn vitriinit saavat sisältönsä parin vuoden sisään. Lisäaikaa valmisteluun tuo ensi kesäksi tilan valtaava tilapäinen, Taideakatemian kanssa yhteistyössä toteutettava, tiedettä ja taidetta yhdistävä näyttely.

Liedon Vanhalinna (Vanha Härkätie 111) on talvikaudella avoinna sunnuntaisin kello 13–16. Koronarajoitusten aikaan kuhunkin rakennukseen pääsee sisälle enintään 10 henkilöä kerrallaan. Kesäkauden aikataulut varmistuvat myöhemmin.

Vanhalinnan toiminnanjohtajan Lauri Viinikkalan toiveena on luoda Vanhalinnasta lähiseudun asukkailla olohuonemaisen paikan, joka antaa kävijöilleen tietoa ja elämyksiä niin historiasta, arkeologiasta kuin luonnostakin.