Bengtskärin majakka liitetään sähköverkkoon vuonna 2022

Turun Yliopistosäätiön omistaman Bengtskärin majakan sähköistys parantaa sen toimintojen varmuutta ja käytettävyyttä. Samalla operaattoreiden, viranomaisten ja matkailuyrityksen toimintojen ilmastovaikutukset vähenevät merkittävästi.

Bengtskärin majakan omistavan Turun Yliopistosäätiön asettama Bengtskärin neuvottelukunta kokoontui 20.12.2021 Forum Marinumissa. Asialistalla oli seuraavia majakan tulevaisuuteen ja toimintaedellytysten vahvistamiseen liittyviä asioita:

MERIKAAPELI BENGTSKÄRIIN – YHTEINEN YMPÄRISTÖTEKO

Bengtskärin matkailuyritys Ab Bengtskär Oy, Telia, Elisa sekä Rajavartiolaitos ja Erillisverkot ovat hankkineet liittymäsopimukset, jolla mahdollistetaan sähkön saanti merikaapelilla Bengtskärin luodolle. Bengtskär sijaitsee etäällä mantereesta aavalla merellä. Merikaapelia rakennetaan loppukesän-syksyn 2022 aikana noin 12 kilometriä. Merikaapeli-investointi on noin miljoona euroa, mikä rahoitetaan liittymäsopimusmaksuin.

Tähän saakka sekä matkailutoimintojen, operaattoreiden ja viranomaistoimintojen vaatima sähkövirta on tehty polttoöljyllä, samoin kuin majakan lämmitys. Polttoöljyä on käytetty vuosittain yli 30 000 litraa.

Liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist: Bengtskär liitetään 2022 sähköverkkoon (pdf)

RAHOITUS KAIKKIA HYÖDYTTÄVÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ

Bengtskärin sähköistyksellä majakan toimintojen varmuus ja käytettävyys paranevat. Käyttösähkön ja lämmityksen hinta saadaan oleellisesti alemmaksi. Operaattoreiden, viranomaisten ja matkailuyrityksen toimintojen haitalliset ilmastovaikutukset vähenevät merkittävästi. Tämä on toimintavarmuuden ja kustannusten lisäksi ollut osapuolten keskeinen tavoite.

Osana rahoitusratkaisua Turun Yliopistosäätiö ja Ab Bengtskär Oy allekirjoittivat kokouksessa vuokrasopimuksen, joka on voimassa vuoden 2035 loppuun. Sopimuksen pituus antaa vuodesta 1995 majakkaa hoitaneelle Wilsonin yrittäjäperheelle mahdollisuuden pitkäaikaisesti huolehtia majakan ylläpidosta ja kehittämisestä.

VARAINHANKINTA KÄYNNISTYY – BENGTSKÄR TARVITSEE TUKEASI!

Merikaapelin lisäksi majakalla tarvitaan koko joukko teknistä varustusta ja asennuksia, joilla saatetaan majakkarakennuksen lämmitys ajan tasalle. Energiaselvityksessä esitetty aurinkovoimala huoltorakennusten eteläkatoille toteutetaan.

Sekä yksityishenkilöt että yritykset ja yhteisöt voivat osallistua hankkeen rahoitukseen. Yliopistosäätiön hallinnoimista Bengtskär –rahastosta ja Wilsonien Bengtskär –rahastosta saadaan noin puolet hankkeen kustannuksista. Toinen osa – noin 100 000 € – pyritään saamaan keräyksillä ja avustuksilla.

Turun Yliopistosäätiön Bengtskär-rahastolle ohjatut lahjoitukset: FI87 1733 3000 0072 25. Saaja: Turun Yliopistosäätiö. Viite: Bengtskär.
Rahankeräysluvan nro RA/2021/1185

SUOSITTU MATKAILUKOHDE WILSONIN PERHEYRITYKSEN HOIDOSSA

Pohjoismaiden korkein majakka on suosittu matkailukohde. Vuodesta 1995 lähtien se on kerännyt vuosittain yli 10 000 vierailijaa kesäkauden aikana. Majakan sähköistäminen mahdollistaa toiminnan edelleen kehittämisen, mahdollisesti myös matkailukauden pidentämisen.

Majakan kulttuurihistoria on moninainen: merenkulku, sotahistoria, rakennuksen rappeutuminen sekä mittava Turun yliopiston saariston kehittämishanke. Majakka avattiin  matkailukäyttöön vuonna 1995 laajan peruskorjauksen jälkeen.

MUUTOKSIA NEUVOTTELUKUNNAN KOKOONPANOSSA

Bengtskärin neuvottelukunnan puheenjohtajana vuodesta 2005 lähtien toiminut Turun yliopiston kansleri emeritus Eero Vuorio luovuttaa tehtävänsä kontra-amiraali Veli-Jukka Pennalalle. Neuvottelukunnan sihteerin tehtävät siirtyvät Turun Yliopistosäätiön toimitusjohtaja Mikael Luukaselle, mutta Pekka Kanervisto jatkaa säätiön asiamiehenä Bengtskär –rahaston varainhankinnassa. Uudeksi jäseneksi neuvottelukuntaan on nimetty Baltic Sea Action Groupin toimitusjohtaja Michaela Ramm-Schmidt. Neuvottelukunnan pitkäaikainen jäsen Heimo Välimäki  palkittiin viimeisessä kokouksessa.

Bengtskärin neuvottelukunnan tehtävänä on vaalia Bengtskärin majakan perinteen, arkkitehtuurin ja kulttuurihistoriallisen arvon säilymistä sekä edistää majakkamatkailua. Neuvottelukunnassa on edustettuna mm. Suomen majakkaseura, Merivoimat, Länsi-Suomen merivartiosto, Varsinais-Suomen Liitto, Kemiön saaren saaristolautakunta, liikennevirasto ja Baltic Sea Action Group.

LISÄTIETOJA:

Eero Vuorio 0505972005 (neuvottelukunta)
Paula Wilson 0503674455 (majakka ja matkailu)
Jarmo Vinkvist 0405015195 (sähköistyksen toteutus)
Pekka Kanervisto 0405075900 (Yliopistosäätiö omistajana)