Kaksi merkittävää testamenttilahjoitusta

Tytti Penttilän testamenttimääräyksen perusteella säätiön hallitus perusti Antti ja Tytti Penttilän rahaston, jonka pääoma on yli 500 000 €. Rahaston tuotto ohjataan vuosittain matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan nuorille lahjakkaille opiskelijoille ja tutkijoille.

Tytti Penttilä oli turkulainen leskirouva, joka yhdessä miehensä Antti Penttilän kanssa tukivat jo elämänsä aikana useita yleishyödyllisiä hankkeita, erityisesti nuorison olosuhteita ja nuorten kehittymistä palvelevia projekteja. Lahjakkaille opiskelijoille ja tutkijoille tarkoitetut kannustusstipendit tulevat rohkaisemaan ja edistämään saajiensa tieteellistä toimintaa Turun yliopistossa.

Henna Ruususen testamenttimääräyksen mukaan professori Johanna Ivaskan johtama syöpätutkimus Turun biotieteiden keskuksessa saa 200 000 €.

Yläneeltä kotoisin ollut Henna Ruusunen kuoli kuluvan vuoden tammikuussa 84 vuoden ikäisenä. Lapsena orvoksi veljensä kanssa jäänyt Ruusunen hoiti kotitilaansa vuosikymmenet yhdessä veljensä kanssa. Jälkisäädöksessään Henna Ruusunen halusi tukea professori Johanna Ivaskan johdolla tapahtuvaa tutkimustyötä Turun yliopistossa. Tuen muoto täsmentyy kevään aikana.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta Turun yliopiston valtiollistamisesta. Samassa yhteydessä aiemmin yksityisenä yliopistoa ylläpitäneestä Turun Yliopisto -nimisestä säätiöstä muodostettiin sääntömuutoksin Turun yliopistoa tukeva säätiö, Turun Yliopistosäätiö. Sen varallisuudeksi jäi kymmenkunta yksityisen yliopiston saamaa testamentti- ja muuta lahjoitusta, mm. Vanhalinnan kartano Liedossa.

Turun Yliopistosäätiöllä on jo yli sata nimikkorahastoa, joista pääosa on perustettu testamenttirahastoksi tekijän toiveen mukaisesti. Turun Yliopistosäätiö on toteuttanut tarkoitustaan jakamalla apurahoja Turun yliopiston tutkijoille ja opettajille vuosittaisen jakomäärän ollessa noin 1,5 M€.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mikael Luukanen, p. 050 410 9204
Asiamies Pekka Kanervisto, p. 040 507 5900