Opiskelijat suunnittelevat Luonto2100-rahaston metsäkohteiden monimuotoisuutta

Maailman metsäpäivänä Turun yliopiston opiskelijat alkavat suunnitella Turun Yliopistosäätiön hallinnoiman Luonto2100 -rahaston metsäkohteiden monimuotoisuutta edistäviä toimia. Maailman metsäpäivän teemana vuonna 2024 ovat metsiin liittyvät innovaatiot ja uudenlaiset ratkaisut, joilla pyritään ratkomaan metsien talouskäytön ja metsien suojelutarpeen välisiä ristiriitoja.

Lue lisää Turun yliopiston sivuilta:

Maailman metsäpäivänä Turun yliopiston opiskelijat suunnittelemaan Luonto2100 -rahaston metsäkohteiden monimuotoisuutta | Turun yliopisto (utu.fi)