Kevään 2020 apurahat jaettu

Turun Yliopistosäätiö on jakanut kevään apurahoina 1 123 916 euroa Turun yliopiston tutkijoille, tutkimusryhmille sekä jatko-opiskelijoille.

Nuoren tutkijan apurahat, 635 478 € (56 kpl)
Tutkimusapurahat, 414 642 € (46 kpl)
Matka-apurahat, 73 796 € (95 kpl)

Myöntökirjeet apurahansaajille postitetaan viikolla 19. Kielteisistä päätöksistä ei ilmoiteta.