Kevään 2020 apurahan saajien videohaastattelu

Elämme poikkeuksellista kevättä. Yliopistosäätiön perinteinen Snellmanin päivän apurahajuhla ei tänä vuonna toteutunut koronapandemian vuoksi.

Turun Yliopistosäätiön ainoa tehtävä on Turun yliopiston toiminna tukeminen. Yliopiston juhlavuotena säätiön tuki yliopistolle on poikkeuksellisen suuri: yhteensä noin kolme miljoonaa euroa.

Professori Riitta Pyykkö haastattelee apurahansaajien edustajia:

PhD Céline Arzel (tutkimusapuraha)

VTT Olli Kleemola & FM Riku Kauhanen (tutkimusapuraha)

FM Tikli Loivaranta (nuoren tutkijan apuraha)

Näiden esimerkkien kautta tuomme esille säätiön tukemaa tutkimusta.

Kevään 2020 apurahansaajat

Lisää aiheesta

 

https://yliopistosaatiofi-backup.kmghost.com/news/turun-yliopistosaatio-lahjoittaa-satavuotiaalle-yliopistolle-kaksi-tekniikan-professuuria/