Testamentit ja lahjoitukset

Turun Yliopistosäätiön omaisuus muodostuu yksityisistä lahjoitusvaroista, joita se on vuosien saatossa saanut pääasiassa yksityishenkilöiden testamenteista ja lahjoituksista. Osa varoista on tullut yritysten lahjoituksina ja keräyksinä. Lahjoittajista on tehty myös lyhyt elämäkerta, joka annetaan apurahan saajille.

Turun yliopiston keskittyessä varainhankinnassaan yliopiston toiminnan kehittämiseen liittyvien kerta- ja vuosilahjoitusten vastaanottamiseen, Turun Yliopistosäätiön tehtävä on huolehtia yliopistoyhteisölle suunnattujen testamenttilahjoitusten hoidosta ja testamenttimääräysten toteuttamisesta.

Turun Yliopistosäätiön nimikkorahastojärjestelmässä vastaanotettu testamentti saa osuuden koko Turun Yliopistosäätiön sijoitusomaisuudesta. Testamentilla saatu pääoma säilytetään ja siitä saatu vuosittainen tuotto jaetaan Turun yliopiston tutkijoille juuri siten kuin testamenttimääräyksessä on ilmaistu. Omaisuuden tuotto jaetaan nimikkorahastoille oikeudenmukaisesti siten, että kaikki saavat saman prosentuaalisen tuoton – hallintokustannukset jaetaan samalla periaatteella.

Turun Yliopistosäätiö toimii pienellä, tehokkaalla organisaatiolla. Säätiön luottamushenkilöt toimivat palkkiotta. Asiantuntijoiden ja säätiön apurahasihteerin valmistelemat apurahapäätökset voidaan kohdentaa tehokkaasti suoraan saajille. Testamenttimääräyksessä on tärkeää miettiä tuen kohde siten, että tuki ohjautuu tarkoituksenmukaisesti tulevaisuudessakin juuri siihen tutkimus- tai opetusalueeseen, joka on testamentintekijää lähellä.

Tämän sivun linkkien takaa löytyy aineistoa sekä testamenttia suunnitteleville että niiden laatijoille. Turun alueen asianajajille ja muille testamentin laatijoille järjestämme vuoden 2022 aikana informaatiotilaisuuksia.

Olemassa oleviin nimikkorahastoihin ja yleisrahastoon voi tehdä rahalahjoituksia. Pankkitili FI87 1733 3000 0072 25. Viesti: Rahaston nimi. Rahankeräyslupa: RA/2021/1185.

Lisätietoja: säätiön asiamies Pekka Kanervisto, 040 507 5900, pekka.kanervisto@utu.fi