Rahastot ja lahjoitukset

Turun Yliopistosäätiön sijoitusomaisuus muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, josta kullekin säätiön nimikkorahastolle kuuluu osa. Tilinpäätöksen yhteydessä tuottojäämä jaetaan osuuksien suhteessa. Sijoitusomaisuus on jaettu omaisuusluokkiin, joita ovat. osakkeet, kiinteistöt ja huoneistot, vaihtoehtoiset sijoitukset ja rahamarkkinasijoitukset. Säätiön omaisuuden hoidosta vastaa säätiön hallitus. Yksittäiset sijoituspäätökset tekee tai valmistelee hallitukselle sijoitustoimikunta.

Jaettavien apurahojen määrä on sidoksissa sijoitusomaisuuden arvonkehitykseen. Määrä lasketaan tiettynä osuutena kymmenen vuoden sijoitusomaisuuden arvon keskiarvosta. Vuosittainen jakomäärä nykyisellä omaisuuden määrällä on runsaat yksi miljoonaa euroa. Jaettava määrä katetaan edellisen vuoden tuottojäämästä ja myyntivoitoista tai rahastojen pääomista.

Apurahoja jaetaan sekä yleisrahastosta että nimikkorahastoista. Yleisrahastosta voidaan jakaa apu- ja määrärahoja kaikkiin säätiön tarkoituksen mukaisiin kohteisiin. Nimikkorahastoissa kohde on määritelty tarkemmin.

Nimikkorahaston mallisäännöt