Vuonna 2022 apurahoja jakavat nimikkorahastot

Huom! Eeva Matinollin rahastosta sekä tuula ja Pekka Kruutin rahastosta jaetaan apurahoja ensimmäisen kerran.

Kaikki alat

 • Anna Mäkilän rahasto Turun yliopiston toiminta ja tutkimustyö
 • Heikki Kestilän rahasto Turun yliopiston tutkijoiden tai opettajien tekemä tutkimustyö
 • Maija-Liisa ja Seppo Salaman rahasto Jatko-opintoja harjoittaville lahjakkaille henkilöille yhtenä tai useampana ns. nuoren tutkijan apurahana lisensiaatti- tai väitöskirjatyön tekemiseen
 • Maiju Havulinnan rahasto Nuorten naisten tekemä tutkimustyö

Humanistiset tieteet, kasvatustieteet, yhteiskuntatieteet

 • Aili Heimon rahasto Humanistisen tiedekunnan piirissä tehtävä tutkimustyö
 • Annikki Koskensalon rahasto Vieraiden kielten, erityisesti saksan kielen, didaktiikan tieteellinen tutkimus ja siihen liittyvät matkat, kansainvälisten symposiumin järjestäminen ja ulkomaisten luennoitsija-vieraiden kutsuminen kasvatustieteiden tiedekunnassa
 • Eeva Karpaksen rahasto Seuraavien tieteenalojen tutkimustyö: suomen kieli ja sen sukukielet, kasvatustiede ja opettajankoulutus sekä yhteiskuntatieteet
 • Eeva Matinollin rahasto Suomen historian tutkimus
 • Erkki Aspin stipendirahasto Sosiologian alan nuoret tutkijat ja tutkijavaihto
 • Euroopparahasto Euroopan integraatioon sekä sen taloudelliseen ja poliittiseen historiaan liittyvä tutkimus
 • Irma ja Benito Casagranden rahasto Italian kielen ja kulttuurin opetus ja tutkimus, Suomen ja Italian välinen kulttuurivaihto, kasvatustieteellinen tutkimus, kulttuurihistoriallisten rakennusten, rakennetun ympäristön historian, taidehistorian, rakennustapojen ja arkkitehtuurin tutkimus
 • Matti Koivurinnan rahasto Kaupunkikulttuuriperinteen ja arkeologian alan tutkimus
 • Pekka Niemen rahasto Psykologian alan jatko-opiskelijoiden ja post doc -tutkijoiden tekemä tutkimustyö
 • Pulmu Tilviksen rahasto Humanistisen tiedekunnan nuorten tutkijoiden tekemä tutkimustyö
 • Tauno Nurmelan muistorahasto Romaanisen filologian alan tutkimustyö ja muu toiminta
 • TS-Yhtymä Oy:n rahasto Viestintäalan ja yhteiskuntaelämän tutkimus Turun Sanomien omaksumien arvojen ja tavoitteiden mukaisesti
 • Turun Ekotori -rahasto Kiertotaloutta, kotitalouksien käyttäytymistä ja työllistävän toiminnan sosiaalisia, taloudellisia ja alueellisia vaikutuksia koskeva tutkimus. Apurahat kohdennetaan pääasiassa pro gradu -tutkielmien tekemiseen.
 • Tutoris-rahasto Logopedian tutkimus
 • V.A. Koskenniemen rahasto Kotimaisen kirjallisuuden tutkimus
 • Väinö ja Kerttu Metsärannan rahasto Kasvatustieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus

Luonnontieteet ja tekniikka

 • Aloha ja Reino Alavan rahasto Kasvisystematiikan (mukaan lukien sienet ja jäkälät) ja genetiikan ja genomiikan alojen tutkimustyö ja jatko-opinnot
 • Heikki Huhtamäen rahasto Ravintoaineisiin ja ravitsemukseen liittyvä tutkimus
 • Kauko Mansikan muistorahasto Teoreettisen fysiikan nuorten tutkijoiden tutkimustyön tai jatko-opintojen tukeminen
 • Leena Tähtisen muistorahasto Tähtitieteen alan nuorten tutkijoiden kongressi- ja tutkimusmatkat
 • Leo Takalon rahasto Tähtitieteen alan tutkimus. Apurahoja voidaan jakaa Turun yliopistossa maisterintutkinnon suorittaneille jatko-opiskelijoille, jotka ovat Suomen kansalaisia.
 • Saaristomeren tutkimuslaitoksen Seili rahasto Tutkimus Itämerellä ja saaristossa, yliopisto-opetus, yliopiston yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä tutkimuslaitteistojen hankinnat ja ylläpito yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksella.
 • Wallac Oy:n rahasto Biokemiallisten ja kliiniskemiallisten analyysimenetelmien ja -laitteiden  tutkimus-, kehitys- ja soveltamistyö
 • Veikko Nurmikon rahasto Biokemian, elintarvikekemian ja biotekniikan alojen jatko-opiskelijoiden tekemä tutkimustyö

Lääketiede

 • Aarre ja Rakel Aallon rahasto Sisätautien, erityisesti syövän ja verisuonitautien tutkimustyö
 • Aino Lidmanin rahasto Lastentautien tieteellinen tutkimustyö
 • Airi Johanssonin rahasto Sisäelinkirurgian alan tutkimustyö
 • Allan Ahon ortopedian ja traumatologian rahasto Ortopediaan, traumatologiaan ja luukasvaimiin liittyvä tutkimus
 • Anna-Liisa Holvimaan rahasto Lääketieteen opiskelijoille tutkimus ja opetustoimintaan syöpätutkimukseen käytettäväksi
 • Antero Kasasen rahasto Sisätautien, erityisesti munuaistautien ja lääketieteen etiikan tutkimus
 • Asta Aaltosen rahasto Lahjakkaan lääketieteen opiskelijan tai nuoren tutkijan tekemä syöpätutkimus
 • Eeva Nordmanin rahasto Onkologian ja sädehoidon alan tutkimustyö, etusijalla sädehoitoon liittyvän tutkimukset
 • Erkka Valovirta -allergiatutkimusrahasto Allergioiden ja astman, sekä niiden syiden ja niistä aiheutuvien sairauksien tutkimus
 • Erkki Tammisalon rahasto Hammaslääketieteellisen diagnostiikan alan tutkimus
 • F. Hoffmann-LaRoche rahasto Virusopin alan tutkimus ja matkat
 • Ida ja Toivo Parten rahasto Syöpä- ja muu lääketieteen alan tutkimus, ensisijaisesti nuoret tutkijat
 • Johanna Tuomelan rahasto Syöpätutkimus
 • John Pelanderin rahasto Sydän- ja verisuonitautien tutkimus
 • Juho Lennart Kalliomäen rahasto Kliinisen sisätautiopin tutkimus
 • Kerttu ja Jarl Lyyvaaran rahasto Parkinsonin tautiin ja dementiaan liittyvä tutkimus
 • Kerttu Mäkelän rahasto Leukemian ja rintasyövän tutkimus, erityisesti nuoret tutkijat
 • Kliinisen virologian tutkimusrahasto Kliinisen virologian alan kokoukset ja kongressit
 • Kosti Hämmärön rahasto Lääketieteellisen tiedekunnan tutkijoiden tekemä tutkimustyö
 • Lounais-Suomen Allergiatutkimusrahasto Allergia- ja astmatutkimus
 • Maire, Johan ja Pentti Lindbergin rahasto Syöpätauteihin, erityisesti lasten syöpään, kohdistuva tutkimus
 • Margit Valveen rahasto Naistentautiopissa tehtävä syöpätutkimus, myös kongressi- ja opintomatkat
 • Martta ja Uno Pikarlan rahasto Nuorten sisätautiopin tutkijoiden työn tukeminen kotimaassa ja ulkomailla
 • Martti ja Mikael Ruolan rahasto Lääketieteen alan tutkimustyö
 • Niilo ja Helmi Näsäsen rahasto Syöpätauteihin liittyvä tutkimustyö
 • Pekka ja Pellervo Halmeen rahasto Sydän- ja verisuonitauteihin sekä diabetekseen liittyvä tutkimus
 • Pentti ja Tyyni Ekbomin rahasto Syöpään ja syövän torjuntaan liittyvä tieteellinen tutkimus
 • Pirkko-Liisa ja Jouni Peltosen rahasto Perinnöllisten silmäsairauksien ja autoimmuunisysteemin häiriöistä johtuvien sairauksien (mm. reuma) tutkimus
 • Pohjoismainen kirurgiayhteistyörahasto Pohjoismainen kirurgiayhteistyö: kongressimatkat, vierailijoiden kutsuminen
 • Pro Nursing rahasto Käytännön hoitotyön kehittäminen, nuoren tutkijan hoitotieteellinen tutkimustyö, ulkomaille suuntautuvat hoitotieteelliset kongressi-, tutkimus- tai koulutusmatkat sekä vierailevien hoitotieteen luennoitsijoiden ja tutkijoiden kutsuminen.
 • Sirkka-Liisa Peltosen rahasto MS- ja muiden autoimmuunitautien sekä lasten verisairauksien tutkimus
 • Tellervo ja Kyllikki Hakalan rahasto Suomalaisille tai ulkomaalaisille vähävaraisille ja lahjakkaille lääketieteen opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille
 • Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusrahasto Nuorten tutkijoiden lääketieteellinen, hammaslääketieteellinen ja hoitotieteellinen tutkimustyö
 • Tuula ja Pekka Kruutin rahasto Lääketieteen tutkimus
 • Vera Koivumäen rahasto Lääketieteellisen tiedekunnan vähävaraisten ja etevien nuorien tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden tekemä tutkimustyö
 • Viktor Emil Heikkilän rahasto Reumatauteihin ja muihin autoimmuunisairauksiin liittyvä tutkimus

Muut

 • Aleksandra Holmsténin rahasto Kirjaston Fennica-kokoelman täydentäminen sekä kirjaston henkilökunnan opinto- ja kongressimatkat
 • Eero Talan rahasto Eero Tala -luennon ulkomaisen puhujan kutsuminen
 • Kevo-rahasto Matka- ja tutkimusapurahat Kevolla työskentelyyn, kansainvälisten kurssien järjestäminen Kevolla

Rahastot, joista perustutkinto-opiskelijat voivat hakea apurahaa

 • Kevo-rahasto Matka- ja tutkimusapurahat Kevolla työskentelyyn, kansainvälisten kurssien järjestäminen Kevolla
 • Timo Soikkasen rahasto Politiikan tutkimuksen laitoksen pro gradu -tutkielmien tekemiseen liittyvien kustannusten, esim. arkistomatkojen, kaukolainojen, materiaalihankintojen tai muiden kulujen kattaminen (poikkeuksellisesti myös kotimaan matkoihin)
 • Turun Ekotori -rahasto Kiertotaloutta, kotitalouksien käyttäytymistä ja työllistävän toiminnan sosiaalisia, taloudellisia ja alueellisia vaikutuksia koskeva tutkimus. Apurahat kohdennetaan pääasiassa pro gradu -tutkielmien tekemiseen.

Rahastot, joiden apurahat jaetaan ilman hakemuksia (rahastosta ei voi hakea apurahaa Yliopistosäätiön kevään haussa)

 • Ilmari Katajan rahasto Oikeustieteellinen tutkimus, opetus ja kirjallisuuden hankinta (oikeustieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi)
 • Kirsti ja Arto Siitosen rahasto kannustusstipendejä akateemisen suomen kielen opinnoissaan hyvin menestyville Turun yliopistossa opintojaan suorittaville kansainvälisille opiskelijoille
 • Oikeustieteen rahasto Oikeustieteelliseen tutkimukseen ja opetuksen kehittämiseen
 • Osmo Ikolan rahasto Suomen kieli ja sen sukukielet
 • Pentti Kososen rahasto Kannustusstipendejä korkeatasoisille kemian oppiaineen väitöskirjoille sekä pro gradu- töihin, joista saatu arvosana on vähintään magna cum laude abrobatur