Yliopistosäätiön residenssivastaavat törmäyttävät eri alojen tutkijoita ja luovat verkostoja Tarton Granö-keskuksessa

Turun Yliopistosäätiö tarjoaa Turun yliopiston tutkijoille tutkijahuonestipendejä Granö-keskuksen Villa Tammekanniin. Näiden työskentelyjaksojen lisäksi Tammekannissa tarjotaan mahdollisuus toimia residenssivastaavana pidemmän jakson ajan. Lue, mitä residenssivastaava Tartossa tekee!

Tutkijahuonestipendejä säätiö on tarjonnut jo yli 10 vuoden ajan. Residenssivastaavan pesti on uusi lisä keskuksen toimintaan. Ensimmäiset residenssivastaavat, tohtorikoulutettavat Kukka-Maaria Wessman ja Juha Isotalo, hoitivat tehtävää keväällä 2021, tosin koronan vuoksi tutkijahuonestipendiaatteja ei ollut.

Professori Pekka Niemelä toimi residenssivastaavana syksyn 2021 ajan. Niemelä kertoo, että residenssivastaavan tehtävä oli positiivinen kokemus.

– Rakennus ja miljöö luovat hienot puitteet työskentelylle. Stipendiaatit asuvat päätalossa, residenssivastaavalla on oma talo käytössä pihan puolella. Tärkeimmäksi toimintamuodoksi muodostuivat säätiön tarjoamat yhteiset aamiaiset, joiden tarkoitus on tuoda eri alojen tutkijat yhteen ja herättää keskustelua kunkin stipendiaatin tutkimusalasta sekä keskustella poikkitieteellisesti.

Niemelä kertoo, että yhteiset aamiaishetket toimivat oikein hyvin.

– Näin esimerkiksi, miten sosiaalinen yhteisö ja muiden stipendiaattien tuki auttoi monia väitöskirjan loppuunsaattamisen kanssa kipuilevia jatko-opiskelijoita, jotka saivat työnsä vauhtiin.

Toinen residenssivastaavan päätehtävistä on järjestää työpajoja Turun yliopiston ja Tarton yliopiston jatko-opiskelijoille eri teemoista. Pilottityöpaja järjestettiin 1,5 vuotta sitten onnistuneesti, koronan vuoksi työpajoja ei sittemmin ole voitu järjestää.

– Toivon mukaan ensi syksynä voitaisiin palata työpajatoimintaan. Residenssivastaava suunnittelee työpajojen sisällön ja hoitaa yhteydet Tarton yliopistoon, teemat valitaan niin, että ne edistävät monitieteisyyttä. Työpajoja vetää residenssivastaava yhdessä Tarton yliopiston edustajan kanssa. Tehtävä tarjoaakin hyvän mahdollisuuden lisätä ja ylläpitää kontakteja Tartossa, kertoo säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, professori Riitta Pyykkö.

Seuraavat residenssivastaavat ovat k​​okeneita stipendiaatteja

Seuraavat residenssivastaavat ovat erikoistutkija, dosentti Merja Haaparanta-Solin ja professori Olof Solin. He hoitavat tehtävää helmi-, maalis- ja huhtikuun ajan.

– Olemme olleet monena vuonna tutkijahuonestipendiaatteina itse ja saaneet mahdollisuuden viettää viikko keskittyen hakemuksiin, artikkelin kirjoittamiseen tai luentojen valmistelemiseen. Villa Tammekannissa on hyvä henki, ja kokemukset tutkimusrauhasta ja miljööstä ovat olleet tosi positiiviset. Sekä talo että Tartto kaupunkina tarjoavat paljon, Haaparanta-Solin ja Solin kertovat.

Molemmat ovat eläköitymässä, mutta heillä on kuitenkin vielä ohjattavia.

– Odotamme oikein innokkaina tulevia kuukausia residenssivastaavina, tämä sopii nyt hyvin elämäntilanteeseemme. Villa Tammekannissa viettämämme aika on aina ollut hedelmällistä, olemme tavanneet monen eri alan tutkijoita ja käyneet hyvä keskusteluja. Kulloinenkin porukka muotoutuu aina sen mukaan, minkä alojen ihmisiä paikalla on ja kaivataanko enemmän coachaamista vai esimerkiksi uusia yhteyksiä.

Residenssivastaavaksi on jatkuva​​ haku

Toukokuun alusta residenssivastaavan paikat ovat jälleen auki.

– Residenssivastaavaksi on käynnissä jatkuva ilmoittautuminen. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä jo heti tai myöhemmin, varsinkin ensi syksyksi kaivataan ilmoittautumisia. Tehtävä voi sopia monenlaisille yliopistolaisille, kunhan pystyy irrottautumaan esimerkiksi 3–12 kuukauden jaksoksi. Ajanjakso sovitaan yhdessä, ja Suomessa pääsee kyllä käymään, Riitta Pyykkö sanoo.

– Suosittelen residenssivastaavan tehtävää esimerkiksi heille, joiden oma tutkimus on kirjoitusvaiheessa ja sitä voi tehdä etäältä, heille jotka haluavat vahvistaa yhteyksiä tai tutkimusyhteistyötä Tarton yliopistoon, heille jotka haluavat jakaa kokemustaan nuorille tutkijoille tai heille jotka haluavat toimia tutkijoiden vertaisryhmissä. Eli tehtävä sopii hyvin monen tyyppisiin tilanteisiin, kunhan vaan pystyy lähtemään. Aamiaisia ja joitain pienempiä asioita lukuun ottamatta aika on pitkälti omassa käytössä. Käytännön huoltotyöt Villa Tammekannissa on ulkoistettu. Sanoisin, että erityisesti post doc -vaiheessa oleville tutkijoille residenssivastaavan tehtävä voi olla hyvä mahdollisuus verkostoitumiseen, Pekka Niemelä anoo.

– Näemme säätiössä, että tämä on erinomainen tukitoimi yliopiston tutkijoille, tarkoitus on jatkaa ja kehittää konseptia, sanoo Turun Yliopistosäätiön asiamies Pekka Kanervisto.

Lisätietoj​​a:

Teksti: Turun yliopiston viestintä / Taru Suhonen